Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Preimplantatorisk genetisk screening (PGS NGS)

Preimplantatorisk genetisk screening, PGS NGS, är den nyaste tekniken som gör det möjligt att hitta fel antal kromosomer i en enkel cell. Den nyaste forskningen bevisar att PGS ökar chansen för graviditet i 55-70 % fall.

När ska jag genomgå PGS NGS?

Metoden rekommenderas för lite äldre patienter med upprepade resultatlösa embryoimplementationer eller missfall. Den rekommenderas även för patienter med grav ofertilitet hos män. 

Läs också: De väger efter 40

Hur ser PGS NGS ut?

Diagnostiken sker direkt på embryon vid in-vitro fertilisering

  • Embryobiopsi

Embryon som ska undersökas tas 72-76 timmar efter fertilisering när de består av 6-8 celler. Tekniken kräver stor precision och provet tas av de mest erfarna embryologerna. Efter biopsin placeras embryon tillbaka i en inkubator så att de kan utvecklas vidare. 

Biopsin påverkar inte hur embryot utvecklas. Risken att det inte utvecklas vidare efter biopsin blir 0,53%.

  • Genetisk diagnostik

De celler som tas under biopsi förbereds till analysen och undersöks inom genetisk diagnostik.

  • Embryotransfer

Transfern sker omedelbart efter att vi får svar från genetisk analytiker, oftast 4-5 dagar efter biopsi av äggceller.

Medicinsk expertis till rimliga priser

PGS NGS (1-4 embryon) 7800 PLN (18571 SEK*)
PGS NGS ( 5-9 embryon) 9650 PLN (22976 SEK*)
PGD test 11270 - 16570 PLN (26833 - 39452 SEK*)
*Klicka här för att se de senaste prisuppgifterna i kronor (SEK). klicka här

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig.

Över 130 internationella par väljer InvidMed varje år.

IVF CLINIC AWARD 2017 - InviMed

Läs mer

Kontakta oss redan i dag

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig. Du får svar inom en arbetsdag.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av egna produkter och tjänster, inklusive sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av produkter och tjänster av enheter i gruppen Grupa Medicover*, inklusive profilering/sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning mer...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning och så kallade automatiska uppringningssystem från Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa. Jag väljer nedanstående form av kontakt: mindre...
Elektroniska meddelanden (e-post, SMS/MMS)
Röstsamtal (telefonsamtal)

Kommunikationen är helt konfidentiell.

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig: Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med databehandlingen: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska / Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: Ditt samtycke / Mottagare av personuppgifter: enheter som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning / Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, rätt att få tillgång till personuppgifter, andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter.

Se film