Tryck på ENTER för att söka
Stäng av

Marknadsklausul: Detaljerad information om behandling av personuppgifter

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör

Medi Partner Sp. z o. o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa

Syfte

marknadsföring av egna produkter och tjänster [inklusive profilering];

marknadsföring av egna produkter och tjänster av Medicover Polska* [inklusive profilering]

Rättsliga grunder

Ditt samtycke

Rättigheter relaterade till databehandling

rätten att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter;

rätten till tillgång till personuppgifter;

andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling

Detaljerad information om behandling av personuppgifter av Medi Partner Sp. z o. o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa

1. Dataadministratör

Administratören av dina personuppgifter kommer att vara Medi Partner Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa (forts. vi). Du kan kontakta oss på följande sätt:

Om allmän hälsovård:

 • per post till korrespondensadressen: Kundtjänstavdelningen, Medi Partner Sp. z o. o, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
 • via kontaktformuläret på webbplatsen www.medipartner.pl/kontakt/,
 • via e-post: kontakt@medipartner.pl,
 • via telefonsamtal: 500 900 800.

Om infertilitetsbehandling:

 • via post till korrespondensadressen: Invimed, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa,
 • via kontaktformuläret på webbplatsen www.invimed.pl/kontakt/,
 • via e-post: invimed@invimed.pl,
 • via telefonsamtal: 500 900 888.

2. Dataskyddsansvarig

Vi har utsett en dataskyddsansvarig. Det här är en person som du kan kontakta i alla frågor som rör behandling av personuppgifter och utövande av rättigheter relaterade till databehandling. Du kan kontakta inspektören på följande sätt:

 • via post till korrespondensadressen: Barbara Murdza, Inspektor Danych Osobowych, Medi Partner, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • via e-post: IOD@medipartner.pl

3. Syftena med att behandla dina personuppgifter och den rättsliga grunden för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter för att bedriva direkt marknadsföring av våra produkter och tjänster och - om du samtycker - Medicover Polska produkter och tjänster.

Som en del av marknadsföringen kommer vi bland annat att skicka information om produkter, kampanjer och tävlingar och utföra marknadsföringsforskning. Vi kommer också att utföra profilering för marknadsföringsändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån ditt samtycke, som du kan dra tillbaka när som helst.

4. Information om profilering

Baserat på dina personuppgifter utför vi profilering, dvs. automatisk utvärdering av vissa personliga faktorer som rör dig.

Vi utför profilering för att bättre förstå dina intressen och behov angående de produkter och tjänster vi erbjuder. Baserat på din profil kommer vi att skicka information skräddarsydd efter dina preferenser inom bland annat fältet matchar ämnen för skickat innehåll och reklam, utbildnings-, informationsmaterial, erbjudna produkter, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar, mätningar som gör att vi kan förbättra våra tjänster.

Vi använder följande data för profilering: namn, efternamn, ålder, kön, språk, födelsedatum, stad, besökta anläggningar, typ av produkt som köpts, källa för datainsamling. Vid profilering tar vi dessutom hänsyn till statistiska uppgifter om webbplatsens beteende och preferenser uttryckta på Medicover Polska webbplatser och applikationer.

5. Perioden för lagring av dina personuppgifter

Vi kommer att behålla dina uppgifter tills du drar tillbaka ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter.

6. Mottagare av dina personuppgifter

Vi överför dina personuppgifter till våra leverantörer till vilka vi beställer tjänster relaterade till behandling av personuppgifter, t.ex.:

 • IT-tjänsteleverantörer,
 • marknadsföringsbyråer,
 • forskningsbyråer.

Sådana enheter behandlar data på grundval av ett kontrakt med oss och endast i enlighet med våra instruktioner.

7. Dataöverföring utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

För att säkerställa högsta kvalitet på våra tjänster använder vi andra leverantörer, till exempel inom IT-support. Därför kan dina personuppgifter överföras utanför Europeiska Unionen. Vi ser till att överföringen av data i detta fall kommer att ske på grundval av ett lämpligt avtal mellan oss och en sådan enhet, som innehåller standardklausuler för dataskydd som antagits av Europeiska Kommissionen, eller baserat på Europeiska Kommissionens relevanta beslut.

8. Dina rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

Du har följande rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter:

 • rätten att dra tillbaka samtycke,
 • rätten till tillgång till dina personuppgifter,
 • rätten att begära rättelse av dina personuppgifter,
 • rätten att begära radering av dina personuppgifter,
 • rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter,
 • rätten att överföra dina personuppgifter, dvs rätten att ta emot dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, vanligt använt, maskinläsbart IT-format. Du kan skicka denna information till en annan datadministratör eller begära att vi skickar dina data till en annan administratör. Vi gör emellertid endast detta om detta meddelande är tekniskt möjligt.

För att utöva ovanstående rättigheter, vänligen kontakta oss eller vår dataskyddsombud (kontaktinformation i punkterna 1 och 2 ovan).

Rätten att dra tillbaka samtycke

Dina personuppgifter behandlas på grundval av samtycke. Därför har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till databehandling. Återkallande av samtycke påverkar inte lagenligheten av behandlingen som utfördes på grundval av ditt samtycke innan dess återkallelse. Du kan dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta kundservice på telefonnummer 500 900 888 eller genom att skicka ett meddelande till e-postadressen: invimed@invimed.pl

Rätten att lämna in ett klagomål till myndigheten

Du har också rätten att lämna in ett klagomål till det tillsynsorgan som hanterar skyddet av personuppgifter, dvs. Ordföranden för skydd av personuppgifter (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Frivillig tillhandahållande av dina personuppgifter

Att tillhandahålla dina personuppgifter är frivilligt. Vi kan dock inte svara på din förfrågan utan att ha tagit emot dina uppgifter.

Zgłoś się do programu refundacji in vitro

Wypełnij formularz

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

 Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631

Cele przetwarzania: Zapis na listę osób zainteresowanych rządowym programem dofinansowania procedur in vitro oraz informowanie o zmianach prawnych w tym zakresie oraz uruchomieniu zapisów.

Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.