Tryck på ENTER för att söka
Stäng av
Över 8 000 000 barn har redan fötts tack vare in vitro

Över 8 000 000 barn har redan fötts tack vare in vitro

In vitro (IVF)

Infertilitet är ett större problem än du tror och drabbar idag även 15 % par i fertil ålder. För många blir provrörsbefruktning den enda chansen att få barn. Under sista fyrtio år föddes över sju miljoner barn med in vitro och antal par som kan uppfylla sin dröm om att bli en riktig familj ökar ständigt. Och så kan även du lyckas. 
Vad innebär in vitro-befruktning?
In vitro-befruktning är en medicinsk procedur där en äggcell befruktas med en spermie utanför kvinnas reproduktionsorganen på ett laboratorium.

Den vetenskapliga termen ”in vitro” innebär ”på glaset” och hänvisar till alla biologiska procedurer som sker utanför människokroppen som det vanligen skulle ha skett.
IVF är en förkortning från engelska ”in vitro fertilization” dvs. in vitro fertilisering.

Källa: In vitro fertilization (3rd edition) Elder and Dale, Cambridge University Press, 2011

***
Enligt den polska lagen får endast heterosexuella par som är äkta makar eller sambo använda sig av in vitro-befruktning. Den viktigaste rättsakten som reglerar IVF-frågor är den polska lagen av den 25 juni 2015 om fertilitetsbehandling.
In vitro-befruktning är en sammansätt serie med procedurer som används för att hjälpa ett par att bli gravid - så det är en metod inom fertilitetsbehandling.

In vitro-behandling ger chansen till att få barn när alla andra behandlingsmetoder visade sig resultatslösa eller inte står en chans att ge resultat enligt dagens forskningsläget.

IVF får tillämpas både hos kvinnor och män med sämre spermiekvalitet samt hos par där orsaken till infertilitet förblir okänd (idiopatisk infertilitet).

IVF får genomföras med parets egna äggceller och spermier eller med äggceller, spermie eller embryon från anonyma donatorer.
IVF-proceduren består vanligen av fem steg.

1. Stimulering av produktion av överskott äggceller och cykelövervakning tills det blir dags att ta äggceller.
2. De tagna mogna äggcellerna befruktas på ett laboratorium enligt en av följande procedurer: klassisk IVF, ICSI, IMSI eller PICSI.
3. Embryon odlas. När befruktningen är bekräftad övervakas odlingen hela tiden (upp till 6 dagar efter befruktningspunkten) av en embryolog som bedömer embryoutveckling för att välja de mest lovande.
4. Embryotransfer efter 3 eller 5/6 dagar efter befruktning av äggceller. De embryon som utvecklas korrekt och inte används frys ned (vitriferas) och förvaras i låga temperaturer.
5. Om kvinnan inte blir gravid men har vitriferade embryon kan dessa implementeras i nästa försök. Om kvinnan blir gravid kan de ej utnyttjade embryona förvaras till framtiden eller doneras till adoption.
In vitro-befruktning är den slutliga och mest effektiva metod som används för fertilitetsbehandling. På InviMed kliniken avslutades 54 % alla in vitro behandlingar för 2015-2017 med barnafödelse. Läs mer: Effektivitet av in vitro behandling.

Det första barnet föddes efter IVF-behandling 1978 i Storbritannien. Det var en flicka, Luise Brown. Sedan dess har IVF tillämpats med goda resultat och över 8 miljoner in vitro barn föddes världen runt. 2006 föddes Louise Brown en son Cameron som har befruktats naturligt.

Källa: European Society of Human Reproduction and Embryology (3 July 2018). "More than 8 million babies born from IVF since the world's first in 1978". ScienceDaily. Retrieved 8 December 2018.
2010 fick fysiologen Robert G. Edwards det mest prestige priset inom vetenskapsvärlden, dvs. Nobelpriset inom fysiologi och medicin för att ha kommit fram med metoden för in vitro-befruktning. Det var Edwards som skapade metoden som resulterade med att det första IVF-barnet födde den 25 juli 1978. Metoden med att skapa ett mänskligt embryo på ett laboratorium och sedan implementera det i kvinnans livmoder så att det kan utvecklas var ett resultat av ett samarbete mellan Edwards och läkaren Patrick Steptoe. Deras samarbete har påbörjat behandling av infertilitet som drabbar en stor andel mänskligheten, över 10 % av par i hela världen.

Källa: Press release "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2010", nobelprize.org, 2010
Milstoplen för IVF var ett barn som föddes 1992 (i Palermo) och som befruktades med en mikroinjektion av en spermie i äggcellen (ICSI).

ICSI rekommenderas när:

- det finns mycket få spermier i sädesvätska (kryptooligozoospermi),
- det förekommer allvarlig asthenozoospermi (fel i rörelseparametrar),
- det finns få spermier med korrekt morfologisk struktur.
Metoder som liknar ICSI men används i fall av flera samtidiga spermiefel är: PICSI, IMSI och Hb-IMSI.

Källa: In vitro fertilization (3rd edition) Elder and Dale, Cambridge University Press, 2011
Varför lönar det sig att undergå in vitro behandling på InviMed?
Hög effektivitet
Upp till 59 % kvinnliga patienter yngre än 35 år blir mamma redan efter det första in vitro försöket. Liknande blir det med patienter som är mellan 35 och 39 år gamla. Då slutar 55 % av första försöken med barnafödelse.
Mer om effektivitet på InviMed
Samordnares hjälp
Alla par garanteras hjälp av en medicinsk samordnare som stödjer kvinnan och hennes partner under hela behandlingen. 
Behandlingsansvarig läkare
Vi garanterar varje par tillgång till en och samma behandlingsansvarig läkare som inte ändras under hela behandlingen.
Kvalitet och standarder
Tjänsters och procedurers kvalitet övervakas av teamet med klinikens erfarna anställda, sk.  Quality Team

Indikationer för in vitro

In vitro-befruktning rekommenderas till par med diagnos på:

 • obstruktion av äggledare, brist på ovulation trots stimulering eller endometrios hos kvinnan;
 • låg spermiekvalitet hos män;
 • idiopatisk infertilitet hos båda partner (trots bra svar från alla tester kan paret inte bli med barn);
 • infertilitet där alla tidigare behandlingsmetoder inte gav några resultat.

Faktorer som bidrar till att in vitro behandling ger resultat

Vilka faktorer som är av den största betydelsen när det gäller effektivitet av in vitro behandling? Vilka chanser har du att in vitro behandlingen ger bra resultat? Det varierar. Därför blir det oerhört viktigt att undergå diagnos och behandling på en känd fertilitetsklinik som garanterar objektiva svar. Och sådana kliniker erbjuder InviMed som har varit verksam i nästan 20 år.

På InviMed följer alla par sin egen behandlingsplan som skapas och modifieras vid behov av deras behandlingsansvariga läkare som är specialist inom fertilitetsbehandling. Det blir också viktigt att vi har ett modernt embryologiskt laboratorium med tillgång till olika metoder med provrörsbefruktning, olika stödtekniker och ett erfaren embryoteam. Och just därför är in vitro behandling på InviMed så effektiv.

Befruktningsresultat (inklusive in vitro-befruktning) påverkas dessutom av:

 • Kvinnans ålder och hennes äggstocksreserv.Med tiden har kvinnan mindre antal äggcell och dessa blir av sämre kvalitet vilket påverkar direkt hennes fertilitet. Det lönar sig att ta AMH test som profylax för att åtgärda risken med infertilitet så tidigt som möjligt.

 • Spermieparametrar spelar en samma stor roll och kan testas med ett utökat spermietest. Ju mindre rörliga och korrekt utformade spermier i sädesvätska desto mindre befruktningschanser.
 • Sjukdomar som leder till infertilitet, t.ex. endometrios hos kvinnan eller varikocele hos mannen. Beroende på sjukdomen och hur avancerad den är minskar befruktningschanser.
 • Samsjukligheter som förekommer tillsammans med infertilitet, t.ex. diabetes, autoimmuna sjukdomar eller smittsjukdomar minskar chanser med graviditet.
 • Genetiska faktorer - kan verifieras under in vitro behandling med parets genetiska prov men också under preimplementeringsundersökningar av embryon.
 • BMI (kroppsmasseindex) - övervikt och fetma minskar chansen att bli gravid. BMI över 30 begränsar betydligt fertiliteten. Och samma gäller undervikt. Korrekt BMI ska ligga mellan 18,5 och 24,99. 
 • Rökning - toxiska ämnen i tobaksrök minskar chanser med graviditet även till hälften jämfört med icke-rökare kvinnor. Rökning minskar även sädesvätskans kvalitet (påverkar spermiers struktur och rörlighet).
 • Utformning av reproduktionsorgan - brist på eller blockerade passagen i en av kvinnans äggledare eller bristande testikel hos mannen försvårar graviditeten. Chanser ökar när paret inte har några anatomiska fel.
 • Infertilitetstiden och behandlingshistorik om paret har undergått någon fertilitetsbehandling.
 • Patientens psykiska status. Ett psykiskt spärr, särskilt i samband av stark stress eller depression, kan orsaka infertilitet. Dålig psykisk hälsa påverkar dessutom embryoimplantation och själva graviditeten.
 • Matval och livsstil. Det som du äter och hur du lever påverkar kvalitet av dina könsceller och hos kvinnor - beslutar även om embryon tar sig in och graviditetens förlopp.

Zgłoś się do programu refundacji in vitro

Wypełnij formularz

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

 Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631

Cele przetwarzania: Zapis na listę osób zainteresowanych rządowym programem dofinansowania procedur in vitro oraz informowanie o zmianach prawnych w tym zakresie oraz uruchomieniu zapisów.

Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Zgłoś się do programu refundacji in vitro

Wypełnij formularz

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

 Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631

Cele przetwarzania: Zapis na listę osób zainteresowanych rządowym programem dofinansowania procedur in vitro oraz informowanie o zmianach prawnych w tym zakresie oraz uruchomieniu zapisów.

Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.