Tryck på ENTER för att söka
Stäng av
Våra kliniker har urologer och andologer som föreslår lämpliga diagnostiska tester

Våra kliniker har urologer och andologer som föreslår lämpliga diagnostiska tester

Fertilitetsutredning hos män

Läkaren ordinerar prov och undersökningar enligt detaljerad medicinsk anamnes och anpassar dessa just för att upptäcka orsaken till infertilitet så snabbt som möjligt och välja den mest lämpliga och effektiva behandlingen. InviMed erbjuder alla prov och undersökningar som läkare kan remittera dig till.

Fertilitetsutredning hos män

Läkaren ordinerar prov och undersökningar enligt detaljerad medicinsk anamnes och anpassar dessa för att upptäcka orsaken till infertilitet. InviMed anlitar urologer och androloger som ordinerar lämpliga undersökningar och rekommenderar bästa behandlingsmetoden enligt resultat och svar inom fertilitetsutredning. InviMed erbjuder alla prov och undersökningar som läkare kan remittera dig till.

Spermietest

Ett spermietest är det första steget för att utreda mannens fertilitet. Detta är den grundläggande undersökningen för att bedöma antal spermier, deras kvalitet och aktivitet enligt Världshälsoorganisationens (WHO) standarden.

MSOME-6600

Med MSOME tekniken (Motile sperm organelle morphology examination) bedöms en levande spermies utformning på en bild förstorad över 6000 gånger. Testet bestämmer om spermier är rätt utformade och vilken spermie som är bäst.

Testikelbiopsi

Biopsin bedömer om det finns eller inte finns spermieproducerande celler i testiklar. Detta rekommenderas ofta hos patienter som saknar spermier i sädesvätska (azoospermie). Under biopsi tas prov på vävnader från testiklar eller bitestiklar för en histopatologisk undersökning. En sluten biopsi genomförs genom att sticka en nål i testikel genom huden. Ingreppet genomförs under lokal eller allmän bedövning.

En ultraljudsundersökning av testiklar och pungen

Syften med en ultraljudsundersökning av pungen blir att bedöma utformning och vaskularisering av testiklar, bitestiklar och sädessträngarna. Undersökningen upptäcker patologiska förändringar, t.ex. varicocele, cystor och tumörer.

SCD-test

DNA spermiefragmentering kan bli en av huvudorsaker till nedsatt fertilitet hos män.

HBA®-test

HBA® test bestämmer spermies förmåga att binda sig med hyaluronsyra och med det samma hur många spermier som kan befrukta en äggcell. 

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.