Tryck på ENTER för att söka
Stäng av
Våra kliniker har urologer och andologer som föreslår lämpliga diagnostiska tester

Våra kliniker har urologer och andologer som föreslår lämpliga diagnostiska tester

Fertilitetsutredning hos män

Läkaren ordinerar prov och undersökningar enligt detaljerad medicinsk anamnes och anpassar dessa just för att upptäcka orsaken till infertilitet så snabbt som möjligt och välja den mest lämpliga och effektiva behandlingen. InviMed erbjuder alla prov och undersökningar som läkare kan remittera dig till.

Fertilitetsutredning hos män

Läkaren ordinerar prov och undersökningar enligt detaljerad medicinsk anamnes och anpassar dessa för att upptäcka orsaken till infertilitet. InviMed anlitar urologer och androloger som ordinerar lämpliga undersökningar och rekommenderar bästa behandlingsmetoden enligt resultat och svar inom fertilitetsutredning. InviMed erbjuder alla prov och undersökningar som läkare kan remittera dig till.

Spermietest

Ett spermietest är det första steget för att utreda mannens fertilitet. Detta är den grundläggande undersökningen för att bedöma antal spermier, deras kvalitet och aktivitet enligt Världshälsoorganisationens (WHO) standarden.

MSOME-6600

Med MSOME tekniken (Motile sperm organelle morphology examination) bedöms en levande spermies utformning på en bild förstorad över 6000 gånger. Testet bestämmer om spermier är rätt utformade och vilken spermie som är bäst.

Testikelbiopsi

Biopsin bedömer om det finns eller inte finns spermieproducerande celler i testiklar. Detta rekommenderas ofta hos patienter som saknar spermier i sädesvätska (azoospermie). Under biopsi tas prov på vävnader från testiklar eller bitestiklar för en histopatologisk undersökning. En sluten biopsi genomförs genom att sticka en nål i testikel genom huden. Ingreppet genomförs under lokal eller allmän bedövning.

En ultraljudsundersökning av testiklar och pungen

Syften med en ultraljudsundersökning av pungen blir att bedöma utformning och vaskularisering av testiklar, bitestiklar och sädessträngarna. Undersökningen upptäcker patologiska förändringar, t.ex. varicocele, cystor och tumörer.

SCD-test

DNA spermiefragmentering kan bli en av huvudorsaker till nedsatt fertilitet hos män.

HBA®-test

HBA® test bestämmer spermies förmåga att binda sig med hyaluronsyra och med det samma hur många spermier som kan befrukta en äggcell. 

Zgłoś się do programu refundacji in vitro

Wypełnij formularz

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

 Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631

Cele przetwarzania: Zapis na listę osób zainteresowanych rządowym programem dofinansowania procedur in vitro oraz informowanie o zmianach prawnych w tym zakresie oraz uruchomieniu zapisów.

Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Zgłoś się do programu refundacji in vitro

Wypełnij formularz

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

 Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631

Cele przetwarzania: Zapis na listę osób zainteresowanych rządowym programem dofinansowania procedur in vitro oraz informowanie o zmianach prawnych w tym zakresie oraz uruchomieniu zapisów.

Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.