Tryck på ENTER för att söka
Stäng av

En undersökning som detekterar den manliga Y-kromosomgenmutationen

Vad är ett AZF-test?

AZF-test hjälper till att fastställa orsaken till fertilitetsproblem hos män. Att det inte finns några spermier i sädesvätska (azoospermi) eller att det finns extremt litet antal spermier i sädesvätska (oligozoospermi) kan orsakas av en mutation av Y-kromosomen. Svaret beslutar om parets fertilitetsbehandling.

AZF och fertilitet

Ett AZF-test omfattar genetisk analys av ett område som finns på Y-kromosomens långa arm. Där finns gener som ansvarar för spermatogenes dvs. spermieproduktion. Brist på en gen eller en muterad gen kan orsaka rubbad spermatogenes vilket innebär mindre antal spermier eller total spermiebrist.

Forskning visar att ca. 25 % infertila män har mikrodeletioner inom AZF-regionen. AZF-regionen består av tre underregioner: AZFa, AZFb, AZFc.

  • I fall av en mikrodeletion inom AZFa-underregionen blir det inte många chanser att spermier kan tas med en testikelbiopsi, för oftast finns där endast sertoliceller som ansvarar för reglering av spermatogenes och näring.
  • I fall av mikrodeletioner inom AZFb blir det en liten chans att det ska finnas några spermier inom ett testikelbiopsiprov.
  • Den största chansen att en testikelbiopsi ska resultera med bra spermieprov blir med mikrodeletioner inom AZFc – och hos nästan halv av våra manliga patienter med en sådan genetisk fel ger en testikelbiopsi goda resultat.

Spermieprov som tas under en biopsi används för provrörsbefruktning med ICSI-metoden eller djupfrysas för att användas senare under en behandling inom assisterad reproduktion. Mikrodeletioner förekommer inom AZFa, AZFb och AZFc regioner med följande procenttal: 0,5-4 %, 1-5 % , 80 %. Genetiska förändringar inom AZF-regionen ärvs av manliga avkomlingar.

När ska jag testas med ett AZF-test?

Om svar på ditt spermietest blir extrem oligozoospermi eller azoospermi ska du konsultera med en androlog som kan remittera till ett AZF-test om det finns några misstankar till genetiska anledningar till svaret.

Hur förbereder jag mig till ett AZF-test?

Du behöver inte förbereda dig till det genetiska AZF-testet. Det krävs inte att du kommer på fastande mage eller avstår från dina mediciner. Provet tas på kliniken från ditt venblod, samma som till ett vanligt blodtest. Svar på ditt AZF-test kommer vanligen inom 4-6 veckor.

Var kan jag ta ett AZF-test?

Prov till ett AZF-test tas på varje InviMed klinik inom öppettider för provtagningspunkt. Du behöver inte boka tid för att lämna blodprov för att utreda genetiska mutationer på Y-kromosom.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.