Tryck på ENTER för att söka
Stäng av

Ultraljud på testiklar och pung kan åderbråck, cystor och knölar hittas.

Ultraljudsundersökning av testiklar och pung

Ultraljudsundersökning av testiklar och pung tar mellan tio och trettio minuter och genomförs av en urolog eller androlog. Ultraljudsundersökning av pung är helt säker och kan upprepas flera gånger. Det är en viktig undersökning inom mannens fertilitetsutredning som påverkar behandlingen och med det samma om mannen kan bli en pappa.

Specialister på InviMed vet exakt vad som de ska fokusera sig på under en ultraljudsundersökning av pung, testiklar, bitestiklar och sädessträngar. De letar inte bara efter förändringar utan allt möjligt som påverkar mannens fertilitet.

Konsultationsbesök med en ultraljudsundersökning av testiklar på InviMed

Om du känner eller har observerat några oroväckande symtom men även om du och din partner inte kan bli med barn trots många försök, boka tid hos en urolog eller androlog med en ultraljudsundersökning av testiklar på en utvald InviMed klinik.

Vad är en ultraljudsundersökning av testiklar?

En ultraljudsundersökning av testiklar är en ej invasiv och smärtfri bildundersökning där en läkare bedömer hur testiklar, bitestiklar och sädessträngar är utformade och hur ser deras vaskularisering ut. Pungundersökning upptäcker patologiska förändringar, t.ex. varicocele, cystor och tumörer. Dessutom används en ultraljudsundersökning av pung vid misstanke på testikeltorsion eller funikeltorsion.

Ultraljudsundersökning av testiklar - hur går det till?

En ultraljudsundersökning av testiklar är en metod inom bilddiagnostik som använder ultraljud för att detaljerad visualisera hur pungen ser ut. Innan undersökningen påbörjas applicerar en läkare en dos gel på pungen för att ultraljudsapparathuvud ska glida lättare och för att få bättre bild på skärmen.

Ultraljudsundersökning av testiklar genomförs med en s.k. linjal sond som genererar ultraljudsvågor med högre frekvens än de ”traditionella” apparater som används för ultraljudsundersökning av buken och med det samma får läkare en skarp bild med många detaljer.

Hur förbereder jag mig till en ultraljudsundersökning av pung och testiklar?

En ultraljudsundersökning av testiklar kan genomföras när som helst utan någon förberedelse. Det räcker att tvätta pungen och intima områden och berätta läkaren om alla symtom och besvär som kan påverka undersökningen (t.ex. ont i testiklar eller öppna sår på pungen).

Ta med dig alla svar från tidigare prov och undersökningar

Om du har haft andra undersökningar av samma organ ska du ta med dig svar tillsammans med hela medicinska dokumentationen (t.ex. journalanteckningar från sjukhuset).

Undersökning av testiklar - hur det går till

 1. Mannen lägger sig ner för undersökningen om inte läkaren vill kontrollera om han har varicocele i dess första stadium (i så fal tas ultraljudsundersökningen i stående läge och medan man håller andan eftersom tumörer är svåra att hitta).
 2. Efter att ha placerat ultraljudsgel på pungen drar läkaren apparathuvud på den friska testikel får att bedöma storlek, ekostruktur och vaskularisering av testikeln och bitestikeln.
 3. Sedan undersöks den testikel som har oroväckande förändringar när det gäller utformning eller andra symtom som tyder på att det blir nödvändigt med diagnosundersökning (t.ex. ont).
 4. En ultraljudsundersökning av testiklar är dock en smärtfri undersökning men låg geltemperatur och tryck från apparathuvudet på pungen kan kännas obekvämt. Ett annat problem är symtom som kan försvåra undersökningen, dvs. öppna sår på pungen eller stor smärta inom testiklar.
 5. Läkaren sparar på viktiga bilder från ultraljudsundersökningen på apparatens minne för att sedan skriva dem ut och skriva svar och utlåtande. Sist kan patienten torka av ultraljudsgelen och klä på sig."

Indikationer till en ultraljudsundersökning av testiklar

En ultraljudsundersökning av testiklar ska tas när du observerar någon, även liten, förändring i hur din testikel ser ut. Rodnad på pungen, svullnad, mindre eller större testiklar och tumörer kan tyda på att det pågår en sjukdom som kräver behandling.

Indikation till en ultraljudsundersökning blir dessutom:

 • gammal testikelskada;
 • misstanke på varicocele, hydrocele eller testikeltumör;
 • besvär inom intima områden (ont eller en obekväm känsla i pungen);
 • misstanke på ljumskbråck, kryptorkism (testiklarna ej vandrat ner i pungen), abscess eller hematom på testikel, mikroförkalkningar, testikelretention, testikeltorsion eller infektion i bitestikel/testikel;
 • när det blir nödvändigt med testikelbiopsi för symtom tyder på infertilitet eller testikelcancer;
 • när det krävs en bildundersökning av posttraumatiska förändringar inom pungen (med detaljerat utlåtande eller svar);
 • tumörer runt pungen – en ultraljudsundersökning hjälper till att fastställa var dem finns och i vilken form (flytande, blandad, eller fast);
 • övervakning av pungstatus efter ett kirurgiskt ingrepp;
 • observation av behandlingsframsteg – en ultraljudsundersökning av testiklar är den enda undersökningen med vilken du kan löpande spåra förändringar inom pungen som pågår pga. en konkret behandlingsmetod.
Om det blir aktuellt med att bedöma hur blodet rinner i blodkärl kan man utnyttja en s.k. Doppler-ultraljudsundersökning. Denna undersökning används för att ställa diagnos på rubbningar i testiklarnas vaskularisering.

Svar på ultraljudsundersökning av testiklar

Svar på en ultraljudsundersökning av testiklar ges som ett utlåtande med bifogade bilder som beskriver diagnosen.

Korrekt testikelvolym hos en vuxen man blir mellan 15 och 25 ml, medan deras mått i längd ska bli mellan 4,5 och 5,1 cm. Hos flesta män blir en testikel lite mindre än den andra - från medicinsk synpunkt blir det utan någon större betydelse.

Ultraljudsundersökning av testiklar är en ej invasiv undersökning som tar bara några tiotal minuter men kan upptäcka patologiska undersökningar redan i tidigt stadium. Det finns inga kontraindikationer mot en ultraljudsundersökning av pung och själva undersökningen får upprepas flera gånger utan risk för några biverkningar.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.