Tryck på ENTER för att söka
Stäng av

Oftast föreslås biopsier för patienter som saknar spermier i sperman

Testikelbiopsi

Detta rekommenderas ofta hos patienter som saknar spermier i sädesvätska (azoospermie). Under biopsi tas prov på vävnader från testiklar eller bitestiklar. Från provet tas ut spermier som ska användas för in vitro-befruktning eller insemination.

Hur går det till?

Läkaren genomför en noggrann anamnes och beslutar om behandlingens form.

  • Nålbiopsi (sluten) - tas under lokal bedövning om chansen för att ta ut spermieprov är mycket stor. Sluten biopsi genomförs genom att sticka en nål i testikel genom huden. Den tar ca. 15-30 minuter. Patienten anmäler sig på kliniken ca. 15 minuter före den bokade tiden. Behandlingen kräver ingen förberedelse.
  • Öppen biopsi - kräver allmän bedövning. Testikelns hölje precisionskärs och läkaren tar ut ett fragment av bitestikel och övriga delar av testikel för att öka chansen med att hitta spermier som kan användas för in vitro-befruktning. Patienten anmäler i kliniken sig ca. 1 timme före behandlingen för en anamnes med narkosläkare. Behandlingen tar över en timme. Efter en vecka efter behandlingen ska patienten komma till kliniken på uppföljningsbesök.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.