Tryck på ENTER för att söka
Stäng av
Innan ett ingrepp påbörjas i vår klinik måste patienten testas för virus och infektionssjukdomar

Innan ett ingrepp påbörjas i vår klinik måste patienten testas för virus och infektionssjukdomar

Tester för att upptäcka virus eller smittsjukdomar

Innan du påbörjar behandling på vår klinik ska du undersökas med tanke på virus och smittsjukdomar. 

Anti-HIV 1,2

Undersökning för HIV-antikroppar rekommenderas till alla som planerar barn. Om den blivande mamman smittas med HIV riskerar hon att viruset överförs till hennes foster.

HBs AG, Anti-HBc, Anti-HCV-Ab

prov tas för att upptäcka infektion med hepatit B och C.

VDRL (WR)

Undersökningen utesluter eller bekräftar att det finns en bakterie i kroppen som ansvarar för syfilisutveckling. Syfilisinfektion kan leda i extrema fall till missfall, för tidig förlossning eller spädbarnets död.

Chlamydia Trachomatis PCR (cytologprov från livmoderhals)

Ej upptäckt och behandlad klamydiainfektion kan leda till obstruktion av äggledare vilket innebär mindre fertilitet och större risk för extrauterin graviditet. Läs mer>>>

Cytomegalovirus IgG, IgM, Rubella IgG, IgM, Toxoplasmos IgG, IgM

Dessa virus ansvarar för tidiga missfall och utvecklingsfel på foster.

Du behöver ingen extra förberedning för att ta blodprov. Inga IgG och IgM antikroppar innebär att du har aldrig infekteras eller stått i kontakt med cytomegalovirus. IgG antikroppar som upptäcks tyder på tidigare infektion och IgM antiktoppar på aktuell risk."

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.