Tryck på ENTER för att söka
Stäng av

Spermanalys är det första steget i bedömningen av en mans fertilitet

Spermietest

Fullständigt spermietest (s.k. seminogram eller speriogram) är en av de första och viktigaste prov som tas för att utreda fertilitet hos män. Boka tid för ditt spermietest på den utvalda InviMed kliniken. Vårt erfarna embryologiska team garanterar objektiva svar. 

Spermietest är grunden när det gäller fertilitetsutredning hos män. Med det kan läkare bedöma kvalitet, antal och aktivitet av spermier genom att jämföra svar med normer som Världshälsoorganisationen ((World Health Organization, WHO) beslöt om 2010.

Spermieprovet testas och analyseras med hänsyn till sädesvätskas allmänna parametrar, dvs. ejakulatets volym och viskositet, förvätskning tid, pH, utseende, allmänt antal spermier i sädesvätska, antal spermier i 1 ml ejakulat, antal levande och rörliga spermier samt eventuell agglutination (sammanklibbning) och dess grad.

Fullständig spermietest tar dessutom hänsyn till spermies utformning och beskriver proportioner mellan korrekt utformade spermier och dessa med strukturella skador. Som fel i spermieutformning räknas skador på svansen, den anslutande delen och huvudet.

Modern undersökningsmetod
Provet undersökas med hjälp av datoriserad spermieanalys (CASA). Detta sker under ett mikroskop anslutet till en dator med rätt mjukvara för att analysera spermier.
Objektiva svar
Svar på datoriserad spermieanalys verifieras dessutom av en erfaren embryolog.
Svar konsulteras med specialist
I alla kliniker kan du boka tid hos en androlog och urolog som tolkar exakt svaret och väljer en lämplig behandlingsmetod.
Bekväma förhållanden för ditt spermieprov
På InviMed kliniker lämnar patienter spermieprov på ett speciellt och nyckellåst rum utrustat med ett badrum.

Hur förbereder jag mig till provet?

Det krävs 3-5 dagars (exakt - inte mer och inte mindre) sexuell abstinens (dvs. att du inte ejakulerar) innan du lämnar provet. För kort abstinens kan ge falskt svar med nedsatt spermiekoncentration. För lång abstinens kan sänka spermiers motilitet.

Du ska dessutom inte dricka alkohol 3-5 dagar före provet lämnas. Alkohol kan leda till störningar i spermatogenes.

OBS!

Observera att din läkare kan tolka svaret rätt endast om du upplyser hen om alla sjukdomar och läkemedel du har tagit i sista 3 månader före provet lämnas. 

Hur går spermietest till?

Sädesvätska lämnas i en steril behållare för analysen. Visst kan du göra det hemma och leverera behållaren till laboratoriet inom en timme, men det rekommenderas att analysmaterial lämnas direkt på kliniken eftersom korrekt svar beror på förvaringsförhållanden.

På InviMed kliniker lämnar patienter spermieprov på ett speciellt och nyckellåst rum utrustat med ett badrum. Rummet har designats så att patienter kan koppla av i en intim miljö.

Kvinnan kan följa mannen till rummet för att hjälpa till. Paret kan använda sig av speciella kondomer utan toxisk påverkan på spermier så att ejakulatet kan ske under ett samlag. Det rekommenderas att ta särskilt hänsyn till personlig hygien. Svar från spermietest blir klart efter 7 arbetsdagar.

Spermietest - hur att läsa svar?

Sädesvätskas parametrar bedöms jämfört till de nyaste normerna från Världshälsoorganisationen (WHO). Svaret kompletteras dessutom med en lämplig kommentar från en specialist som har analyserat provet. 

Observera att värden under normen inte innebär infertilitet. Med modern medicin även patienter med grava störningar i spermieparametrar kan bli far. 

Svartolkning av spermietest - normer:

  • Volym ≥ 1,5 ml
  • Total antal spermier i ejakulat ≥ 39 mln
  • Spermiekoncentration (antal spermier per 1 ml sädesvätska) ≥ 15 mln
  • Allmänt procenttal rörliga spermier (rörelse framåt och på plats) ≥ 40%
  • Procenttal spermier som rör sig framåt ≥ 32%
  • Spermieviabilitet (procenttal levande spermier) ≥ 58%
  • pH ≥ 7,2
  • Spermiemorfologi (procenttal spermier med helt korrekt utformning) ≥ 4%

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.