Tryck på ENTER för att söka
Stäng av
Skadade äggledare diagnostiseras hos 3% av alla kvinnor som kommer till kliniken

Skadade äggledare diagnostiseras hos 3% av alla kvinnor som kommer till kliniken

Sono HSG

Sono-HSG, dvs. ultraljudsundersökning med hysterosalpingografi, används för att bedöma status av äggledare och livmoder. Undersökningen låter upptäcka obstruktion av äggledare eller fel på konstruktion eller utformning av livmoder som kan orsaka problem med att bli gravid eller behålla graviditeten. Sono-HSG är en effektiv och säker metod med att ställa diagnos.

När rekommenderas Sono HSG?

Undersökningen genomförs för att upptäcka eventuella fel på konstruktion eller utformning av livmoder och obstruktion av äggledare. Med tanke på fertilitetsutredning blir det en viktig steg för att förklara orsaken till infertilitet. Ovanlig utformning av livmoder eller obstruktion av äggledare kan bli huvudorsaken till att du inte blir gravid.

Hur ska jag förbereda mig till Sono-HSG

Det krävs ett cytologprov och bakterieodling från livmoderhals innan du genomgår undersökning, tillsammans med svar på virustest (Anti-HIV 1,2, HBS Antigen, VDRL, Anti-HBc, Anti HCV).

På InviMed kliniken kan undersökningen genomföras under bedövning om patienten önskar så.

Om undersökningen ska genomföras under allmän bedövning ska patienten bli på fastande mage. Om patienten inte bestämmer sig att bedövas kan hon äta en lätt frukost på morgonen. Urinblåsan ska bli fylld. 

Hur ser Sono-HSG ut?

Undersökningen sker på läkarmottagning. Kvinnan ligger i en gynekologisk stol medan läkare utvidgar slidans väggar med ett spekulum och introducerar transcervikalt en kateter avslutad med en ballong. När ballongen fylls injekterar gynekologen kontrastvätska genom cervix till livmoder och äggledare. Tillsammans med vätskan introducerar läkare en ultraljudssond. Då visas på skärmen livmoders form och storlek samt kontrastvätskeflöde igenom äggledare.

Undersökningen tar ca. 15-20 minuter. Svaret blir tillgängligt omedelbart. Ibland händer det att vätska som injekteras under behandlingen hjälper till att frigöra igentäppta äggledare vilket innebär att kvinnan kan nu bli gravid - detta är en terapeutisk funktion med Sono HSG.

Sono HSG genomförs i menstruationscykelns första fas efter att blödningen och eventuellt blodstänk avstår helt dock före ägglösning.

Obstruktion av äggledare - symtom

Det förekommer inga symtom som kan tyda på obstruktion av äggledare. Obstruktionen kan uteslutas endast genom att undersöka äggledare. 

Zgłoś się do programu refundacji in vitro

Wypełnij formularz

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

 Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631

Cele przetwarzania: Zapis na listę osób zainteresowanych rządowym programem dofinansowania procedur in vitro oraz informowanie o zmianach prawnych w tym zakresie oraz uruchomieniu zapisów.

Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Zgłoś się do programu refundacji in vitro

Wypełnij formularz

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

 Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631

Cele przetwarzania: Zapis na listę osób zainteresowanych rządowym programem dofinansowania procedur in vitro oraz informowanie o zmianach prawnych w tym zakresie oraz uruchomieniu zapisów.

Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.