Tryck på ENTER för att söka
Stäng av

Metoden gör det möjligt att utesluta risken för överföring av allvarliga genetiska sjukdomar till barn

Preimplantatorisk genetisk diagnostik PGD

Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) är en undersökning som låter dig hitta alla sjukdomar eller fel som barn kan ärva efter sina föräldrar. Det är också en chans för de par som finns med i riskgruppen för ärftliga genetiska fel.

Vad är PGD?

PGD tekniken är en form av genetisk prenataldiagnostik. Den låter dig redan på det tidiga stadiet hitta eller utesluta många sjukdomar, bl.a. Patau syndrom, Downs syndrom, Edwards syndrom, Klinefelters syndrom, Tunrers syndrom, cystisk fibros, sicklecellanemi, spinala muskelatrofier, Huntingtons sjukdom eller hemofili.

Effektiviteten beror på antal kromosom som undersöks och som kan innehålla anomalier. Därför samarbetar InviMed med Igenomix laboratorium i Valencia som är ledande i Europa när det gäller genetisk diagnostik. Specialistteamet med utmärkta embryologer genomför PGD-utredning på ett set kromosomer: 22 samt X och Y-kromosomer. Provsvar är tillgängliga redan efter 24 timmar sedan laboratoriet har fått provet.

InviMed är den enda kliniken i Polen som erbjuder så avancerad PGD. Kvaliteten på proven går inte att jämföras med några andra tillgängliga i landet.

Hur ser ett PGD-test ut?

Diagnostiken sker direkt på embryon vid in-vitro befruktning.

Embryobiopsi

Embryon som ska undersökas tas 72-76 timmar efter fertilisering där de består av 6-8 celler. Tekniken kräver stor precision och provet tas av de mest erfarna embryologerna. Efter biopsin placeras embryon tillbaka i en inkubator så att de kan utvecklas vidare. Att det tas en biopsi på ett embryo påverkar inte hur det utvecklas. Risken att utvecklingen stannar efter biopsin blir 0,53 %.

Genetisk diagnostik

De celler som tas under biopsi förberedas till analysen och undergår en genetisk utredning.

Embryotransfer

Transfern sker omedelbart efter att vi får svar från genetisk analytiker, oftast 4-5 dagar efter biopsi av äggceller.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.