Tryck på ENTER för att söka
Stäng av

Redan 5 000 000 barn har fötts med in vitro

PICSI® (Physiological Intracytoplasmic Sperm Injection - fysiologisk ICSI)

PICSI® befruktning är en teknik som använder fysiologiska egenskaper av mogna och korrekt bildade spermier att binda sig med hyaluronsyra med receptorer känsliga mot hyaluronsyra som finns på spermiehuvud.

Metoden går på att spermier väljs ut efter morfologiska kriterier och positiv specifik spermiebindning till hyaluronsyra.

Korrekta och rörliga spermier agerar med hyaluronsyra via specifika receptorer i huvudet. Om en spermie binds med hyaluronsyra tyder det på att den utvalda spermien har genomgått korrekt hela spermatogenes och spermiogenes, är biologiskt mogen, helt funktionell och kompetent att befrukta äggcellen.

Manliga könsceller som väljs ut under PICSI® proceduren ökar sannolikheten att äggcellen befruktas och att embryon utvecklas korrekt.

Enligt aktuell forskning ökar PICSI® tekniken statistiker med antal befruktade äggceller i jämförelse till standard ICSI metoden samt ger större antal högkvalitativa embryon vilket innebär större chanser till graviditet.

In vitro-befruktning med PICSI® metoden rekommenderas till par:

  • som har upplevt återkommande missfall,
  • där mannen har fått fel svar på följande tester: SCD , MSOME och HBA,
  • ska genomgå ICSI-befruktning med frusna lågkvalitativa spermier eller med spermiesuspension erhållen som resultat av TESA, PESA, MESA,
  • har redan misslyckats med tidigare försök med in vitro- eller ICSI-befruktning (litet antal utvecklande embryon med låg kvalitet, problem med implementation trots läkemedel),
  • har spermier med diagnos på grav asthenozoospermi eller lågt antal korrekt utformade spermier (s.k. grav teratozoospermi)

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.