Tryck på ENTER för att söka
Stäng av
Problemet med att genomgå en graviditet är 2% av orsakerna till infertilitet

Problemet med att genomgå en graviditet är 2% av orsakerna till infertilitet

Orsaker till infertilitet - problem med missfall

Ca. 1-2 % av alla kvinnor har haft återupprepade missfall. Dessa blir tre eller flera spontana aborter i rad före vecka tolv. Men att bli gravid är inget problem.

Vilka undersökningar och tester ska du genomgå efter missfall?

Att förlora graviditet flera gånger är en indikation att undergå utredning med tanke på de flesta orsakerna till missfall. Kvinnan ska genomgå en immunologisk diagnostik (testa för antikardiolipinantikroppar som förekommer ofta vid hyperkoagulabilitet, antinukleära antikroppar som upptäcks vid autoimmuna sjukdomar, t.ex. lupus, sarkoidos, sklerodermi; testa homocystein halter - för mycket homocystein stör embryos implantation i livmoder), genetisk diagnostik (testa karyotyp - detta gäller också mannen, mutation av faktor 5 och 2 i samband med koaguleringsproblem, och MTHFR mutationer) samt undergå alla undersökningar som upptäcker infektioner, t.ex. om hon inte är bärare till klamydia, ureaplasma eller aktiva zoonoser. Mannen ska undergå spermietest med MSOME metod och spermiefragmentering test SCD (testar spermies DNA fragmentering). Dessutom kontrolleras han med tanke på infektioner.

Om undersökningssvar är korrekta men kvinnan inte kan bli gravid kan paret undergå en mer avancerad immunologisk utredning med undersökning av NK cellaktivitet, bedömning av halter med lymfokiner, subpopulation av CD4 och CD8 lymfocyter samt HLA-antigener. Observera dock att även om felet hittas och behandlingen påbörjas (vilket är vaccination med partners lymfocyter, immunosupressiva läkemedel, intralypid, infusioner med immunglobuliner, rutinbehandling med lågmolekylärt heparin osv.) garanteras ingen förbättring. Effektivitet med dessa metoder har inte entydigt bekräftas och därför erbjuds dessa inte på InviMed.

Problem med missfall behandlas då med in vitro-befruktning med preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGS). Embryon testas före transfer till livmoder mot genetiska avvikelser som kan leda till fel utveckling och till spontant abort. I livmodern placeras endast de friska och väl utvecklande embryon. Ca. 68 % par blir gravida efter en enkel embryotransfer med in vitro behandling med PGS, observera dock att ca. 55 % par inte har något friskt embryo att implantera pga. genetiska avvikelser.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.