Tryck på ENTER för att söka
Stäng av
Livmoderhalsfaktorn står för 2% av orsakerna till infertilitet

Livmoderhalsfaktorn står för 2% av orsakerna till infertilitet

Orsaker till infertilitet - problem med cervix

Vid ägglossning ska cervixsekret blir flytande, glatt, klart, klibbigt och elastiskt för att garantera bästa förhållanden för att spermier kan flytta sig framåt mot äggcellen. Hos kvinnor med problem med cervix ändrar sekretet inte sina egenskaper under ägglossning vilket påverkar mannens spermier negativt. Och även om brist på korrekt cervixsekret inte innebär att kvinnan inte kan bli naturligt gravid minskas chanser att bli med barn eftersom genomsnittlig tid för naturlig fertilisering blir nästan dubbel så lång. Förutom att cervixsekret blockerar vägen vid ägglossning omfattar problemen med cervix också anatomiska avvikelser inom själva livmoderhalsen (t.ex. efter behandling av en erosion).

Hur ställs diagnosen med ”fientlig slem”?

Kvalitet på cervikal slem under fertila dagar kan bedömas med PCT-test som tas ca. efter tolv timmar efter samlaget. Slem testas endast när mannens spermier har goda parametrar (spermiekvalitet ska testas innan du tar PCT-test). Under analysen granskas cervixsekret under ett mikroskop för att bedöma mannens spermier som finns i slemmet. Svar från PCT-test blir korrekt om det finns minst sex aktiva spermier i bild förstorad 400 gånger. Om antal spermier är korrekt men spermier rör sig inte, tyder det på att grunder till infertiliteten är immunologiska, dvs. kvinnans immunologiska system agerar fel på mannens spermier. Om det inte finns några spermier i cervixsekret blir svaret negativt.

Om utredningen inte visar andra faktorer till nedsatt fertilitet och det upptäcktes fel på cervixsekret i ett PCT-test kan paret använda sig av intrauterin insemination. Om försöket misslyckas upprepas behandlingen med att gå över spärren i cervix dock inte mer än 3-5 gånger totalt.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.