Tryck på ENTER för att söka
Stäng av
Den manliga faktorn står för 36% av orsakerna till infertilitet

Den manliga faktorn står för 36% av orsakerna till infertilitet

Orsaker till infertilitet - manlig infertilitet

Infertilitet hos män orsakar fertilitetsproblem hos 42 % par som anmäler sig till specialistläkare eftersom deras försök att bli med barn inte ger några resultat. I nästan 23 % fall ligger orsaken hos både mannen och kvinnan vilket innebär att upp till 67 % av alla patienter på fertilitetskliniker har problem med lågkvalitativa spermier.

Manlig infertilitet innebär spermies nedsatta parametrar som upptäckts med  spermietest. Till de flesta avvikelserna räknas följande:

  • oligospermi - antal spermier under 15 mln/ml (nedre gränsvärde för vad som anses korrekt antal enligt Världshälsoorganisationens nyaste normer från 2010);
  • astenospermi - nedsatt spermierörlighet (mindre än 32 % spermier med rörelse framåt som krävs för befruktning);
  • teratospermi - procenttal med korrekt utformade spermier blir mindre än 4 %.

Svar från spermietest som blir under s.k. normen innebär visst inte att det blir omöjligt att skaffa barn men tyder på gravt nedsatt sannolikhet till graviditet. Det absoluta orsaken till infertilitet blir dock azoospermi, dvs. sädesvätska sam saknar spermier helt.

I fertilitetsutredning hos män blir nyckeln att testa spermier också med tanke på dess morfologiska utformning och med HBA-test som bedömer spermies förmåga att binda sig med hyaluronsyra, vilket är vad en mogen spermie präglas av. Sädesvätska ska testas två gånger med minst fyra veckors uppehåll. Vid ett tillfälle ska dessutom mannen ta ett SCD test som upptäcker fragmentering av spermies kromatin (DNA).

Hur vidare utredning ska se ut beror på svar från tidigare undersökningar och prov. Vanligen lämnar patienten ett blodprov (för att bedöma hormonhalter med FSH, testostron, TSH, PRL, LH, estradiol samt testa om det finns spermieantikroppar) och undergå en ultraljudsundersökning av testiklar. Det rekommenderas också att konsultera med en urolog och androlog.

Om spermieavvikelser anses vara allvarliga, ska mannen undergå vidare undersökningar och prov:

  • i fall av bekräftad azoospermi ska patienten ta ett AZF-test som upptäcker skador på Y-kromosom, testa karyotyp (genetisk undersökning) och undergå ett CFTR test (CFTR gen ansvarar för utveckling av sädesledare. Skadad gen kan leda till cystisk fibros).
  • i fall av grav teratozoospermi (inga hälsosamma spermier i sädesvätska) undergår patienten ett MSOME-6600 test som bedömer spermies utformning med bild förstorad 6600 gånger.
  • i fall av oligostenozoospermi (mindre än 3 miljoner spermier per 1 ml sädesvätska) rekommenderas det att ta ett AZF-test och testa karyotyp.

Hur behandlas infertilitet hos män?

Om diagnostiska undersökningar upptäcker hormonrubbningar (t.ex. brist på FSH eller hypotyreos) kan patienter vänta sig att bli fertil efter farmakologisk behandling. Utmärkta resultat ger också behandling av grundläggande sjukdomar som sätter ned fertilitet hos män, t.ex. infektion av en bitestikel eller prostata, samt avlägsnande av några avvikelser inom urinvägar. Annars förbättrar farmakologisk behandling spermiekvalitet endast hos 15 % patienter - och effekten blir kortvarig.

Mild manlig infertilitet dvs. ringa avvikelser från normen när det gäller spermier, är indikation till intrauterin insemination. Proceduren innebär att de bästa utvalda spermierna introduceras in i kvinnans livmoder under ägglossning. Ingreppet är helt smärtfritt. För en enkel intrauterin insemination ligger effektiviteten på 12 % dock efter fyra behandlingar blir det totala procenttal för graviditet upp till 22 %. Patienter där mannen lider av måttlig eller grav infertilitet kan använda sig av in vitro-befruktning med ICSI metoden. Metoden är en form av assisterad befruktning med noggrant val av den bästa spermie som injekteras direkt i äggcellen för befruktning. Effektiviteten med ICSI beror på kvinnans ålder.

Om spermietestet visade brist på spermier med korrekt utformning kvalificeras paret till in vitro-befruktning med IMSI metoden som ger liknande effekter som ICSI dock trots dålig spermiekvalitet. Behandlingens stora effektivitet beror på att spermier väljs under en mikroskopisk bild förstorad 6600 gånger. Den utvalda spermien injekteras sedan i äggcellen.

Korrekta svar från genetiska och hormonella prov och undersökningar med samtidigt brist på spermier i sädesvätska tyder på att spermier ska tas direkt från testiklar (TESA) eller bitestiklar (PESA). Biopsi tas under allmän bedövning och ger positivt resultat i ca. 86 % fall. Spermier som tas under biopsin kan användas för in vitro-befruktning med både ICSI eller IMSI metoden.

Om försök med spermiebiopsi inte ger några resultat kan paret besluta om att använda sig av spermiedonation. Könscellsdomation är en bra idé också i fall av medicinsk diskvalificering för in vitro-befruktning. Det rekommenderas att donator har samma blodgrupp som patient och liknar honom till utseende. Effektiviteten med in vitro-befruktning med spermiedonation blir 16-19 % per enkel cykel.

Zgłoś się do programu refundacji in vitro

Wypełnij formularz

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

 Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631

Cele przetwarzania: Zapis na listę osób zainteresowanych rządowym programem dofinansowania procedur in vitro oraz informowanie o zmianach prawnych w tym zakresie oraz uruchomieniu zapisów.

Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Zgłoś się do programu refundacji in vitro

Wypełnij formularz

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

 Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631

Cele przetwarzania: Zapis na listę osób zainteresowanych rządowym programem dofinansowania procedur in vitro oraz informowanie o zmianach prawnych w tym zakresie oraz uruchomieniu zapisów.

Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.