Tryck på ENTER för att söka
Stäng av
Defekter i livmoder utgör 6% av orsakerna till infertilitet

Defekter i livmoder utgör 6% av orsakerna till infertilitet

Orsaker till infertilitet - fel inom livmoder

Fel inom livmoder konstateras hos ca. 6 % kvinnor som behandlas på fertilitetskliniker. Sådana fel med tanke på infertilitet hos kvinnor innebär livmoderns strukturella brister eller förändringar som hindrar graviditeten eller gynnar missfall. De flesta besvären kan diagnoseras och behandlas inom allmän sjukvård.

Medfödda missbildningar av livmoder, t.ex. dubbel livmoder, uterus unicornis eller uterus bicornis, påverkar oftast inte äggcellens befruktning och embryoimplantation i livmoder men kan göra det svårt att behålla graviditeten till slut. Problem med infertilitet förknippas ofta med septum i livmoder - som upptäcks med en ultraljudsundersökning eller Sono HSG och bekräftas med en hysteroskopi där läkaren kan samtidigt avlägsna septum som hindrar graviditeten. Efter avlägsnande av septum tar det två till fem månader tills livmodern läks, beroende på operationstekniken och omfattning av ingreppet. Patienten har oftast inga problem med fertilitet efteråt.

Agenesi av livmoder (s.k. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-syndrom) och hypoplasi av livmoder (underutveckling) är medfödda strukturella missbildningar som kan behandlas endast genom livmoderstransplantation. Denna behandling är inte tillgänglig i Polen.

Infertilitet hos kvinnor kan orsakas dessutom av förvärvade defekter, t.ex. sammanväxningar av livmoders slemhinna (Ashermans syndrom), submukösa muskelknutar (myom som växer inåt i livmoder) och endometriepolyper. Dessa förändringar upptäcks med en ultraljudsundersökning och diagnosen bekräftas med en hysteroskopi. Förvärvade defekter av livmoder behandlas med operativ hysteroskopi vilket återställer fullständig fertilitet. Patienter med små (mindre än 4 cm) intramurala eller subserösa myom som utvecklas utanför själva livmoder, utan att påverka den och med det samma fertilisering eller graviditeten, behöver ingen behandling.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.