Tryck på ENTER för att söka
Stäng av

Reproduktionsmedicin

För bara några tiotal år sedan visste relativt få personer vad reproduktionsmedicin var för någonting. Just nu behandlas infertilitet i medierna så pass ofta att allmänhetens medvetenhet om de olika teknikerna som används för att åstadkomma graviditet hos par som lider av infertilitet är tydligt större.

Reproduktionsmedicin – definition

Med reproduktionsmedicin avses det medicinska området som behandlar infertilitet hos män och kvinnor med hjälp av förfaranden som ingriper i förloppet av befruktningsprocessen. Valet av en specifik metod för att åstadkomma graviditet trots begränsad fertilitet beror på många faktorer, bland annat den kvinnliga patientens och hennes partners ålder, eventuell förekomst av sjukdomar som stör bildningen och implantationen av embryot i livmodern, och båda partners allmänna hälsotillstånd.

Metoder - Insemination och IVF

Varje år upplever allt flera par problem med att skaffa barn. Det finns olika orsaker till infertilitet och i många fall kan man avhjälpa dem utan att ingripa i befruktningsprocessen. Det händer dock också att assisterad reproduktion, såsom insemination och IVF, är den enda verkliga möjligheten att bli gravid.

Intrauterin insemination är en säker och smärtfri behandling som innebär att man placerar ett spermaprov, som valts ut och förberetts på förhand i ett laboratorium, i livmodern. Sperma förs in med hjälp av en tunn silikonkateter.

Intrauterin insemination är lämplig för par som:

 • är barnlösa trots goda resultat på fertilitetstester och långvariga försök att bli gravid;
 • lider av idiopatisk infertilitet;
 • har tillgång till sperma som avviker från normen i mindre grad (spermier som är inte tillräckligt rörliga och mindre till antalet);
 • har ejakulationsstörningar (mannen) eller har diagnostiserats med endometrios (I och II grad) eller spermieantikroppar har konstaterats (kvinnan).

Insemination kan upprepas många gånger, men vanligtvis gör man inte mer än sex försök under successiva menstruationscykler. Beroende på den kvinnliga patientens ålder, kvaliteten på den sperma som använts för befruktning och antalet mogna folliklar efter en genomförd hormonell stimulering får man mellan 10 och 25 % av lyckade resultat per en cykel vid behandling genom intrauterin insemination.

In vitro innebär att ägget befruktas i ett laboratorium, alltså utanför kvinnans kropp (så kallad provrörsbefruktning). Den sperma som används för befruktning måste ha höga kvalitetsparametrar, och i många fall väljer man därför spermierna med de bästa prognoserna inför in vitro – mogna och korrekt utformade. Innan det utvecklande embryot överförs till livmodern tar kvinnan läkemedel som främjar embryots implantation.

 IVF rekommenderas för par hos vilka konstaterats:

 • obstruktion av äggledarna, oförmåga att inducera ägglossning, eller endometrios hos kvinnan;
 • låg spermiekvalitet hos mannen;
 • idiopatisk infertilitet hos båda (trots goda resultat på fertilitetstester lyckas de inte att skaffa barn);
 • infertilitet när de behandlingsmetoder som använts tidigare var utan resultat.

Om kvinnan inte har några egna könsceller till IVF eller kan inte använda dem (t.ex. på grund av allvarliga genetiska avvikelser) kan man överväga IVF med äggdonation från en anonym donator. Gameter befruktas efter de värms upp, och embryot med den bästa prognosen placeras i patientens livmoder. På så sätt kan en kvinna som saknar äggceller uppleva graviditet och förlossning.

Programmet för äggdonation för in vitro-behandling riktar sig till kvinnor upp till 49 års ålder som:

 1. haft flera missfall eller misslyckade försök till IVF;
 2. är bärare av störningar eller genetiska sjukdomar;
 3. har inte några äggceller som kan befruktas till följd av cancerbehandling;
 4. förlorade fertiliteten i samband med prematur ovarialsvikt.

Centrum för reproduktionsmedicin – fertilitetskliniker

Många fertilitetskliniker har fungerat i Polen sedan flera år. InviMeds kliniknätverk har fungerat utmärkt i 16 år och har en ledande position när det gäller behandlingseffektivitet i landet och är bland de bästa klinikerna i Europa. Erfarna läkare, högsta kvalitetsstandarder av de tjänster som vi tillhandahåller och vårt individuella bemötande av patienter gör att tusentals polacker har hittills anförtrott oss deras dröm om att skaffa barn. Sedan vi började verksamheten har över 8 000 barn fötts med hjälp från InviMeds specialister.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.