Tryck på ENTER för att söka
Stäng av

Nedfrysning av äggceller: kostnad, ålder

Äggfrysning är en metod att skydda fertiliteten hos kvinnor som är hotade av fertilitetsförlust till följd av ett befintligt sjukdomstillstånd eller planerad behandling (t.ex. onkologisk). Gameter som samlas in från patienten fryses och lagras i mycket låga temperaturer till dess att kvinnan bestämmer sig för att uppvärma dem och använda dem för IVF.

Äggfrysning – vad är det?

Nedfrysning av oocyter görs genom så kallad vitrifikation – det är en metod för mycket snabb nedfrysning som förhindrar bildningen av iskristaller inom eller ovanpå celler (vilket förebygger att de skadas). Efter nedfrysning och märkning placeras äggcellerna i flytande kväve och kan lagras i många år.

Överlevnadsnivån för frysta oocyter är mycket hög – patienten kan använda upp till 95 % av de frysta gameterna efter de värms upp. I praktiken innebär det goda prognoser för in vitro-behandling eftersom antalet äggceller som kan användas vid provrörsbefruktning är tillräckligt stort.

Endast på grund av medicinska indikationer

Lagen om fertilitetsbehandling som gäller i Polen tillåter att samla in och frysa äggceller endast under specifika förhållanden, det vill säga när det finns några medicinska indikationer att göra så (t.ex. behov av en sådan behandling vars biverkning kommer att vara en försämring av patientens reproduktionsförmåga). Vitrifikation av oocyter för att bevara fertiliteten för framtiden av singelkvinnor som just nu inte har en partner är för närvarande otillåten.

Äggfrysning och embryofrysning

Vitrifikation av embryon inför en planerad onkologisk behandling är en ytterligare metod för att skydda kvinnans fertilitet. Trots att metoden är "bekvämare" för patienter i vissa avseenden (efter cancern botats behöver man inte genomföra hela befruktningsprocessen och kvinnan kan bestämma om embryoöverföring utan onödig väntan) så kan inte alla använda den. Om, på grund av cancerförloppet eller det antagna behandlingsprotokollet, patienten inte kan få hormonell stimulering och därigenom inte förbereda sig för in vitro-behandling på ett optimalt sätt är det bättre att samla in och frysa ned oocyter.

Varför är det värt det?

Fertilitetsbevarande genom nedfrysning av äggceller ger kvinnor som riskerar att permanent förlora sin reproduktionsförmåga en verklig chans att uppleva graviditet och förlossning. Det kan vara bra att inse att det är mycket ofta unga och barnlösa kvinnor som får onkologisk behandling – även om de känner inte något behov av att bli moder just nu så kan deras känslor avseende moderskap förändras i framtiden. Möjligheten att föda ett barn som de är genetiskt besläktade med på varje nivå kan visa sig vara ovärderlig i framtiden.

En viktig fördel med vitrifikation av oocyter är att gameterna inte åldras efter nedfrysningen. Under naturliga förhållanden blir kvaliteten på äggceller lägre över tiden och de blir mer utsatta för skador som leder till medfödda missbildningar hos embryot. Efter oocyter frystes ned, stannar tiden för dem, vilket gör att kvinnor som beslutar sig att använda dem vid IVF flera år efter tidpunkten för deras insamling hotas inte av någon ökad risk för komplikationer under graviditeten till följd av moderns höga ålder.

Reproduktionsmedicin

För bara några tiotal år sedan visste relativt få personer vad reproduktionsmedicin var för någonting. Just nu behandlas infertilitet i medierna så pass ofta att allmänhetens medvetenhet om de olika teknikerna som används för att åstadkomma graviditet hos par som lider av infertilitet är tydligt större.

De väger efter 40

Både i Polen och i hela Europa ser vi att genomsnittlig ålder för moderskap ökar och med det samma ökar antal barn som födds av kvinnor äldre än 40. De europeiska storstäderna har den största andelen när det gäller äldre mödrar.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.