Tryck på ENTER för att söka
Stäng av

Hur går IVF till? – hur fungerar IVF?

In vitro-fertilisering (IVF) är en komplicerad reproduktionsmedicinsk teknik som skapar möjlighet till graviditet för par som försöker skaffa barn utan framgång. 

Enligt lagen om fertilitetsbehandling kan provrörsbefruktning användas av personer som tidigare genomgick andra behandlingar utan framgång. Kärnan i IVF-förfarandet är att manliga och kvinnliga könsceller sammanförs i ett laboratorium. Läkarna kan bedöma embryon och välja embryot med de bästa prognoserna för att överföra det till patientens livmoder. Fler och fler par har problem att bli gravid. Många år av ansträngningar ger inte resultat, och det är föräldrar som är mer och mer frustrerade och oroade över huruvida de kommer att uppfylla sin dröm om avkommor. Räddningstjänsten kommer in vitro, vars process är lång men mycket effektiv. Inte bara förbereder du kroppen fysiskt, men också mentalt.

Vad är IVF?

In vitro-fertilisering är en process som innebär att äggceller och spermier sammanförs manuellt i en laboratorieskål. Om befruktning sker och flera embryon skapas hålls de under noggrann observation i tre till fem dagar. Sedan placeras det bästa embryot i livmodershålan, och återstående embryon med goda prognoser fryses (de kan lagras i många år utan någon risk för skada).

Efter embryots överföring ökar dess chans att implanteras i livmodern då kvinnan tar läkemedel som hjälper till vid denna process. Under vissa omständigheter, när patienten behöver extra stöd för att IVF skulle lyckas, kan den behandlande läkare besluta att det är nödvändigt att tillämpa tekniker som ökar behandlingens effektivitet, såsom EmbryoGlue®. Det är en lösning som innehåller hyaluronan som hjälper vid embryots implantation i livmodern. Hyaluronan är ett fysiologiskt ämne för embryot eftersom den utsöndras i stora mängder av endometriet efter en naturlig befruktning.

IVF – för vem?

IVF rekommenderas till par med bekräftad:

  • blockering i äggledare, omöjlighet att uppnå ägglossning eller endometrios hos kvinnan;
  • låg spermiekvalitet hos mannen;
  • idiopatisk infertilitet hos båda (paret kan inte få barn trots att alla fertilitetsundersökningar och prov ger goda resultat);
  • infertilitet trots tidigare behandling.

Provrörsbefruktning kan genomföras även vid mycket låga spermieparametrar – tack vare moderna tekniker för spermieundersökning och spermieurval kan en man med så få som 4 % av korrekt utformade och mogna spermier bli far.

Hur går IVF till?

IVF-behandling består av några steg: stimulering av äggblåsor, insamling av mogna äggceller, befruktning av äggen och transfer av embryo till kvinnans livmoder. Förloppet av hormonell stimulering och valet av läkemedel, alltså det så kallade stimuleringsprotokollet, anpassas individuellt med hänsyn till patientens ålder och hennes kliniska tillstånd. Det kan hända att en kvinna inte kan ta hormonella läkemedel på grund av en stor risk för ovariellt hyperstimuleringssyndrom, men detta utesluter inte att behandlingen lyckas.

Insamling av äggceller till IVF sker under allmän bedövning och innebär att äggblåsvätska sugs ut från äggstockarna (vätskan innehåller äggceller).

Befruktning av äggcellerna i laboratoriet kan ske självständigt eller genom en injektion av en spermie in i ägget – mikromanipulering rekommenderas för spermier med mycket låga kvalitetsparametrar.

Hur länge tar det?

Hela behandlingen tar ca en månad men exakta tider anpassas individuellt, behandlingen kan till exempel förlängas på grund av sjukdom.

På InviMed-klinikerna ser vi till att behandlingsperioden inte fördröjs – vi vet mycket väl att tid är dyrbar för par med infertilitetsproblem. Just därför är våra patienter i ständig kontakt med sin medicinska samordnare. Samordnaren är en väl tränad person som ansvarar bland annat för att boka tider, påminna patienterna om undersökningar och meddela dem om resultaten.

  •  IVF – steg 1: förberedelse

Det första steget med hormonstimulering av kvinnan tar mest tid. Stimuleringsmetod och tid beror på vilket stimuleringsprotokoll som läkare väljer. Man ska följa exakt bestämda regler för intag av hormonläkemedel.

Farmakologisk stimulering av äggceller leder till att många mogna äggceller är färdiga till att befruktas och med det samma ökar IVF-behandlingens effektivitet. Läkemedel med hormoner väljs enligt patientens ålder, ultraljudsundersökning via slidan samt hur mycket progesteron och östradiol kvinnan har i blodet. Stimuleringen tar vanligen ca 14 dagar och sker under kontinuerlig läkarövervakning. Under tiden mognar äggblåsor i äggstocken och själva ägglossningen (ovulationen) övervakas på 2-4 kontrollbesök med blodprov för att kontrollera hormonnivåer och ultraljudsundersökningar. Undersöknings- och provsvar låter läkaren bestämma den basta dagen för att ta äggen som ska sedan befruktas på laboratoriet.

  • Steg 2: insamling av könsceller

Två dagar efter avslutad hormonstimulering samlas äggceller in. Äggblåsorna punkteras under kort allmän bedövning. Det tar ca 15 minuter. Efter behandlingen stannar kvinnan på en kort observation, upp till två timmar.

Behandlingen genomförs under allmän bedövning (narkos) medan äggblåsvätska och äggceller samlas in från äggstock. Det är läkare som bestämmer datum för att samla in äggceller och själva proceduren sker vanligen på morgonen. Patienten ska anmäla sig på kliniken ca en halv timme tidigare med fastande mage. Proceduren tar ca 15 minuter men kvinnan ska observeras i ca 30 minuter till på kliniken. Kvinnan ska visa fram sitt ID-kort före punktionen och med tanke på säkerheten följer personalen alla regler avseende noggrannhet vid insamling av det biologiska materialet.

Samtidigt ska kvinnans partner donera spermier, om paret inte använder sig av en spermabank och IVF med gameter från en anonym donator.

  • Steg 3: befruktning och inkubation

Insamlade äggceller befruktas samma dag.

Provrörsbefruktning sker på ett embryologilaboratorium. Enligt den polska lagen används 6 äggceller vilket innebär att det inte kan bli mer än 6 embryon efter att äggen befruktas med spermier (statistiken säger att det blir 4 embryon som utvecklas rätt och som kan senare implanteras i livmoder). Befruktningsprocessen kräver att en spermie introduceras direkt in i äggcellen med injektionsmetoder (s.k. ICSI eller IMSI). På InviMed kliniker kontrolleras patienters biologiska material på varje steg under hela IVF-behandlingen av två oberoende personer inom "double checking" identifieringssystem.

  • IVF - steg 4: transfer och graviditet

Embryon är färdiga att placeras i kvinnans livmoder i det andra, tredje eller femte dygnet efter befruktningen. Det är behandlingsansvarig läkare som tar beslut när ett embryo ska implanteras. Transfern är ultraljudsstyrd och sker med en mycket tunn kateter. Behandlingen är totalt smärtfri.

Sannolikheten att embryon tar sig in ökas med individuellt anpassade läkemedel – kvinnan tar dessa redan efter punktering av äggblåsor dvs. från insamling av äggblåsor till själva IVF-fertilisering.

Efter transfern ska kvinnan ta det lugnt och begränsa först och främst fysisk aktivitet. Efter tolv dagar tas HGC-blodprov som visar om kvinnan är gravid. Den första ultraljudsundersökningen som bekräftar graviditeten genomförs vanligen i vecka 5 efter befruktningen.

åldersgräns för in vitro i Polen

Polen har ingen åldersgräns när det gäller assisterad befruktning. Många kliniker i Polen har dock sina egna regler avseende kvinnans åldersgräns. På InviMed har vi beslutat att inseminering eller IVF erbjuds till kvinnor upp till 42 år. IVF med äggdonation genomförs hos patienter som är upp till 49 år gamla.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.