Tryck på ENTER för att söka
Stäng av

Graviditet efter IVF medäggdonation

IVF med äggdonation från en anonym donator ger kvinnor som förlorat sin reproduktionsförmåga chans att få barn. Trots att man använder en donators gameter för denna IVF-behandling så har själva graviditeten lika förlopp som en "vanlig" graviditet efter en naturlig befruktning eller IVF med egen äggcell. Den enda skillnaden är att efter embryot fästas i livmodern tar patienterna vanligtvis läkemedel för att upprätthålla graviditeten.

Vad innebär IVF med äggdonation?

Efter ett kvalifikationsbesök och beslut om att använda donerade äggceller för IVF tar kvinnan del av vårt donatorsregister som innehåller grundläggande information om deras utseende, utbildning och intressen. Kvinnan meddelar sin läkare om sina preferenser och läkaren väljer sedan en lämplig donator för mottagaren baserat på överensstämmelse av deras fenotypiska drag (utseende) och blodgrupp. Om kvinnan ska använda sperma från en anonym donator väljer läkaren i det skedet även den manliga donatorn med hänsyn till fenotypiska drag hos patientens partner.

Som förberedelse inför IVF kan läkaren rekommendera en mild stimulationsbehandling med hormoner. Efter en donator väljs och hennes nedfrysta äggceller värms upp befruktas de i ett embryologiskt laboratorium. Embryon som tillkommit genom befruktningen placeras i en speciell inkubator där de sedan utvecklas i 2-5 dagar under noggrann övervakning av embryologer. Embryot med den bästa prognosen (i vissa fall två embryon) överförs till livmoderhålan med hjälp av en tunn kateter. Om befruktningen resulterade i flera embryon med goda prognoser fryses de så att de kan användas för framtida försök till graviditet.

De första dagarna efter att embryona överförts till livmodern bör tillbringas lugnt, utan fysisk ansträngning och stress. Efter två veckor bör patienten göra ett blodprov för att mäta nivån på HCG i blodet, och under vecka 4-5 av graviditeten görs en ultraljudsundersökning.

Graviditet efter IVF med äggdonation –risker

IVF med äggdonation är helt ofarlig för mottagaren eftersom varje steg av behandlingen genomförs enligt högsta kvalitets- och säkerhetsnormer, och de gameter som används för provrörsbefruktning samlas in från unga, fertila kvinnor som undersöktes noggrant. Det faktum att man använder äggceller från donatorer som vanligtvis är yngre än mottagarna innebär att chansen att få korrekta embryon med goda prognoser är större än vid en "normal" IVF. Sannolikheten att embryot implanteras i livmodern och att graviditeten framskrider korrekt blir också högre.

Man bör vara medveten om att en graviditet till följd av IVF med äggdonation inte skiljer sig från en graviditet som var ett resultat av en naturlig befruktning. En kvinna som väntar barn till följd av IVF med äggdonation får precis samma graviditetsbesvär som hennes väninnor, gör precis samma undersökningar, får graviditetssug, har bättre och värre dagar. Precis som miljontals andra kvinnor köper hon utrustning till nyfödd, packar en förlossningsväska och precis som andra gravida blir hon stressad vid själva tanken på förlossningen. Trots att hon inte har några egna äggceller (eller kan inte använda dem) så får hon uppleva moderskapets alla ljusa och mörka sidor, och dessutom kan hon utveckla en mycket nära relation till sitt barn och fullgöra sig som moder.

Varje graviditet – oavsett om det började naturligt eller med hjälp av metoder för assisterad reproduktion – är en riktig revolution för kvinnans kropp. För att tryggt klara varje skede av graviditeten och säkerställa optimala utvecklingsvillkor för barnet måste den blivande modern ta hand om sig själv: äta hälsosamt, överanstränga sig inte, avstå från njutningsmedel, undvika stress och ha en god sömnhygien. Detta "undantagstillstånd" kommer inte att pågå för evigt, men man måste ta det på allvar för att minska risken för komplikationer i samband med graviditet och öka chansen att föda en frisk baby.

Reproduktionsmedicin

För bara några tiotal år sedan visste relativt få personer vad reproduktionsmedicin var för någonting. Just nu behandlas infertilitet i medierna så pass ofta att allmänhetens medvetenhet om de olika teknikerna som används för att åstadkomma graviditet hos par som lider av infertilitet är tydligt större.

De väger efter 40

Både i Polen och i hela Europa ser vi att genomsnittlig ålder för moderskap ökar och med det samma ökar antal barn som födds av kvinnor äldre än 40. De europeiska storstäderna har den största andelen när det gäller äldre mödrar.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.