Tryck på ENTER för att söka
Stäng av

Fertilitetsbevarande åtgärder inför cancerbehandling

Många unga kvinnor känner inte till att de kan bli gravida och föda fullt friska barn även efter en cancersjukdom. Onkologerna fokuserar på att rädda kvinnans liv, medan skyddet av fertiliteten blir mindre viktigt. Som patient är det inte heller det första man tänker på i situationen. Men faktum är att en kvinna som väljer att frysa in sina ägg före 35 års ålder kan bli gravid och få barn även flera år senare.

När bör jag fundera på fertilitetsbevarande åtgärder?

Fertilitetsbevarande åtgärder är något du måste göra redan innan en cancerbehandling, eftersom cellgifter och strålbehandling ofta leder till sterilitet. Hur stor chans du har att bevara fertiliteten beror på flera saker:

  • din ålder
  • hur fertil du är före cancerbehandlingen
  • vilken behandling du genomgår, t.ex. vilken kroppsdel som bestrålas och vilka strålnings- och cellgiftsdoser du utsätts för

En cancerbehandling kan skada eller förstöra dina ägg men också hämma äggstockarnas funktion, s.k. prematur menopaus eller tidigt klimakterium. Behandlingen kan även göra det svårare för ett befruktat ägg att fästa i livmoderväggen samt öka risken för missfall.

Hur skyddar jag min fertilitet?

Det finns många olika sätt att skydda fertiliteten. En av de vanligaste metoderna är att frysa in ägg. På InviMeds kliniker har vi i flera år fryst in och förvarat ägg. Metoden är vanlig hos patienter med bröstcancer och lymfom. De cancerformer som oftast drabbar unga kvinnor (upp till 35 år) med hög fertilitet.

Man kan också frysa in äggstocksvävnad eller redan befruktade ägg. De används sedan vid en in vitro-behandling, på motsvarande sätt som med frysta obefruktade ägg. Infruset biologiskt material kan lagras i många år innan det används för befruktning och/eller inplantering.

Kom ihåg att det måste gå minst sex månader efter en slutförd cancerbehandling innan du kan börja försöka bli gravid.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.