Tryck på ENTER för att söka
Stäng av

De väger efter 40

Både i Polen och i hela Europa ser vi att genomsnittlig ålder för moderskap ökar och med det samma ökar antal barn som födds av kvinnor äldre än 40. De europeiska storstäderna har den största andelen när det gäller äldre mödrar.

Dagens kvinnor, medvetna om risker med det moderna samhället, vill ge sitt barn den basta möjliga början i livet. Därför beslutar de om att ha barn efter att först ha avslutat studier och fått finansiell stabilitet, efter att uppnå några karriärsteg till eller efter att ha hittat en lämplig lägenhet. Det blir också oerhört viktigt att hitta den rätta partnern för att bli far. Många kvinnor anser moderskap efter 35 års ålder som medvetet föräldraskap.

Bli gravid efter 40 - chanser

Konsekvensen med senare föräldraskap blir dock nedsatt fertilitet. Observera att du har 25 % chanser att bli gravid när du är 25 men 10 % när du är 40. Detta pga. kroppens naturliga åldringsprocesser, eller med andra ord blir dina äggceller äldre (kvinnor som är 30 år gamla har upp till 40 % fel eller bristande äggceller och de som är 40 år – även 80 %), mer oftare anovulatoriska menstruationscyklar, mindre spermavolym, nedsatt antal rättutformade och rörliga spermier hos män och oftare sjukdomar som påverkar fertilitet hos båda kön.

 IVF efter 40 – är det möjligt?

Specialister inom gynekologi säger att det blir bäst om kvinnor födde sitt första barn innan de blir 26 men det moderna samhället kräver att den säkra åldersgränsen för kvinnor att bli mor ska förflyttas. Observera dessutom att var sjätte kvinnan som blir mor efter 35 år har sökt läkare för att bli gravid. Dock 80 % av dessa som söker läkarhjälp föder ett barn inom 5 år. Det blir möjligt bl.a. tack vare en enorm medicinsk utveckling i senaste åren.

IVF med äggdonation ett recept för att bli gravid efter 40

Noggrannare diagnostiska undersökningar tillsammans med mer effektiva behandlingsmetoder, moderna läkemedel och tekniker för assisterad befruktning låter många uppfylla sin dröm om att ha barn. Även kvinnor efter 40 som inte har egna rätt utvecklade äggceller har nu en chans att uppnå målet och bli en mor. Nu blir det möjligt att adoptera äggceller, dvs. ta emot äggceller donerade av en annan, frisk kvinna. Det är värt att veta att kvinnor äldre än 45 år föder barn mycket oftare tack vare äggdonation än från egna oocyter. Sådan behandling har erbjudits av InviMed kliniker i Polen i flera år.

Insemination och IVF – åldersgräns i Polen

Polen har ingen åldersgräns för behandling med assisterad befruktning. Många kliniker i Polen har dock egna regler avseende åldersgräns. På InviMed har vi beslutat att insemination eller IVF erbjuds kvinnor som är upp till 42 år gamla. Om kvinnan har redan frusit ner sina egna äggceller pga. onkologisk behandling, kan hon genomgå IVF tills hon blir 49.

IVF med äggdonation - åldersgräns

Hos kvinnor som inte har sina egna äggceller erbjuds IVF med äggdonation eller ”embryodonation”. Även här blir åldersgräns 49 år. Vi utför ingen IVF hos äldre patienter först och främst av medicinska skäl.

Det viktigaste är att övervinna rädslan. Inget livsbeslut ska tas under ytter påverkan och stress och sinnesfrid uppnås bäst baserat på pålitliga källor. I så fall lönar det sig att boka tid på en infertilitetsklinik för att få alla nödvändiga upplysningar.

Reproduktionsmedicin

För bara några tiotal år sedan visste relativt få personer vad reproduktionsmedicin var för någonting. Just nu behandlas infertilitet i medierna så pass ofta att allmänhetens medvetenhet om de olika teknikerna som används för att åstadkomma graviditet hos par som lider av infertilitet är tydligt större.

Nedfrysning av äggceller: kostnad, ålder

Äggfrysning är en metod att skydda fertiliteten hos kvinnor som är hotade av fertilitetsförlust till följd av ett befintligt sjukdomstillstånd eller planerad behandling (t.ex. onkologisk). Gameter som samlas in från patienten fryses och lagras i mycket låga temperaturer till dess att kvinnan bestämmer sig för att uppvärma dem och använda dem för IVF.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.