Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Äggdonation

IVF med äggdonation genomförs på kvinnor som har svårt att bli med barn med hjälp av de egna äggcellerna.

Behandlingen är effektiv i många fall, t.ex. vid tidigt klimakterium, låg fertilitet, ärftliga genetiska sjukdomar och efter vissa kirurgiska ingrepp. Den används ofta när flera misslyckade IVF-försök har gjorts med egna ägg.

Äggdonation gör det möjligt att få barn även med riktigt dåligt utgångsläge.

Äggdonation är en in vitro-fertilisering (IVF) där äggen som används har donerats av en annan kvinna. Behandlingen är tillgänglig för gifta och ogifta heterosexuella par och vi genomför behandlingen på kvinnor upp till 49 års ålder.

Läs också:Bli gravid efter 40

Varför ska ni välja InviMed för äggdonation?

 Garanti på embryon av hög kvalitet

Inom ramen för Programmet garanterar vi att du får minst 3 embryon av hög kvalitet från en anonym donator. Om det inte lyckas att få dessa från den första uppsättningen på 12 äggceller, får du ytterligare 8 äggceller utan extra kostnader för utplockning, vitrifikation och uppvärmning av äggceller eller för embryologiska procedurer fram tills det i programmet garanterade antal och kvalité på embryon uppnås.

Läs också: Graviditet efter IVF medäggdonation

Ifall det i en uppsättning på 12 äggceller värms mindre än hälften av dessa, garanterar vi en till uppsättning på 12 äggceller för att öka chansen på garanterat antal och kvalitet på embryon. Ingen av ovan nämnda procedurer medför någon extra kostnad för dig.

65,2 % lyckade resultat

InviMed ligger i topp i Europa sett till antal framgångsrika behandlingar. 65,2 % av äggdonationerna lyckas. Även de på förhand svåraste fallen är inräknade.

Inga väntelistor

Våra patienter behöver aldrig vänta. Vi sätter helt enkelt igång så snart du är redo. Vårt effektiva program gör att den sammanlagda behandlingstiden bara är en till tre månader.

Behandling på bara två besök

För att du ska spara värdefull tid och energi krävs det bara två resor till Polen. Den sammanlagda tiden du behöver lägga på besök är endast fem dagar – en dag för det första besöket och fyra för det andra.

Friska donatorer med bevisad fertilitet

Vi väljer donatorer med hög fruktsamhet och perfekt hälsa. De har bevisad fertilitet med ett eller fler friska barn. Donatorerna genomgår mycket noggranna hälsotester, inklusive alla de tester som listas av ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) och ASRM (American Society for Reproductive Medicine). Det görs för att garantera din och ditt framtida barns hälsa. Testerna omfattar även screening för ärftliga sjukdomar och psykiska störningar.

 Anonyma donatorer

Donatorernas personuppgifter är helt anonyma och med vår äggbank behöver du aldrig få reda på din äggdonators identitet om du inte vill. Uppgifterna lagras enligt europeisk lag med stränga integritetsbestämmelser.

Katalog

Tack vare vårt sortiment av anonyma donatorer som har delat detaljerad information om sig själva, kan du enkelt välja önskad donator*. 

Individuellt utformad vård

För att du ska få bästa tänkbara behandling utifrån dina behov, får du en egen vårdkoordinator och personlig läkare. Vårdkoordinatorn finns alltid tillgänglig för att svara på frågor och hjälpa till med det praktiska. Din läkare ser till att du får förstklassig medicinsk behandling, skräddarsydd för just dig och din situation.

Gott internationellt rykte

Vi följer eller överträffar strikta internationella standarder, inklusive ESHRE:s (European Society of Human Reproduction and Embryology). Vi är dessutom ISO 9001:2008-certifierade. Våra medicinska team har sammanlagt över 85 års erfarenhet och består bl.a. av internationellt erkända experter som dr Anat Safran och prof. Ariel Weissman.

Behandling 

Vi är stolta över att kunna erbjuda de mest kostnadseffektiva programmen i Europa och ge fler människor chansen att bli föräldrar. Tack vare våra effektiva processer och vårt läge i Polen kan vi erbjuda förstklassig behandling till lägre priser. Det innebär att du kan spara upp till 50 % jämfört med motsvarande priser i Spanien.

De olika stegen

Välj behandlingen du är intresserad av:

 • 1Det första besöket

  För att kvalificera dig för programmet måste du presentera din behandlingshistorik och aktuella medicinska testresultat för att utesluta infektionssjukdomar och virus, liksom resultaten på bröstundersökning och cytologi.

  Din manliga partner måste också skicka sin behandlingshistorik och genomgå relevanta medicinska tester.

  Baserat på alla undersökningar och testresultaten kommer läkaren att besluta vid ert första besök om patienterna helt kvalificerar sig för IVF med donerade ägg.

 • 2Val av donator

  Du väljer äggdonator ur vårt register, som innehåller detaljerad information och bilder på donatorerna. Du har tillgång till registret under 72 timmar.

 • 3Förberedelse

  Du tar de läkemedel som skrevs ut vid det första besöket för att med hjälp av hormoner förbereda kroppen på behandlingen.

 • 4In vitro-fertilisering (IVF)

  En in vitro-fertilisering görs av donatorns ägg med din partners sperma i ett laboratorium.

 • 5Överföring av embryot

  Du kommer till InviMed en andra gång för embryoöverföring, då ett eller två embryon placeras inne i livmodern. Du kan oftast resa hem direkt, även om vi rekommenderar att du om möjligt väntar till nästa dag.

 • 6Efter överföringen

  Väl hemma igen kommer du att göra olika graviditetstest för att bekräfta att behandlingen har lyckats. Efter 14 dagar görs ett beta-hCG graviditetstest (blodprov) och 4 till 5 veckor senare görs en ultraljudsundersökning av embryot. Under den här tiden kan läkemedel som ökar chansen för embryot att fästa i livmoderväggen skrivas ut. Det behövs inte alltid, bedömningen görs från fall till fall.

 • 1Det första besöket

  För att kvalificera dig för programmet måste du presentera din behandlingshistorik och aktuella medicinska testresultat för att utesluta infektionssjukdomar och virus, liksom resultaten på bröstundersökning och cytologi.

  Din manliga partner måste också skicka sin behandlingshistorik och genomgå relevanta medicinska tester.

  Baserat på alla undersökningar och testresultaten kommer läkaren att besluta vid ert första besök om patienterna helt kvalificerar sig för IVF med donerade ägg.

 • 2Val av donator

  Du väljer äggdonator ur vårt register, som innehåller detaljerad information och bilder på donatorerna. Du har tillgång till registret under 72 timmar.

 • 3Förberedelse

  Du tar de läkemedel som skrevs ut vid det första besöket för att med hjälp av hormoner förbereda kroppen på behandlingen.

 • 4In vitro-fertilisering (IVF)

  En in vitro-fertilisering görs av donatorns ägg med donerad sperma i ett laboratorium.

 • 5Överföring av embryot

  Du kommer till InviMed en andra gång för embryoöverföring, då ett eller två embryon placeras inne i livmodern. Du kan oftast resa hem direkt, även om vi rekommenderar att du om möjligt väntar till nästa dag.

 • 6Efter överföringen

  Väl hemma igen kommer du att göra olika graviditetstest för att bekräfta att behandlingen har lyckats. Efter 14 dagar görs ett beta-hCG graviditetstest (blodprov) och 4 till 5 veckor senare görs en ultraljudsundersökning av embryot. Under den här tiden kan läkemedel som ökar chansen för embryot att fästa i livmoderväggen skrivas ut. Det behövs inte alltid, bedömningen görs från fall till fall.

Medicinsk expertis till rimliga priser

Testning av dig och din partner 1700 PLN (4047 SEK*)
Läkemedel 400 PLN (952 SEK*)
*Klicka här för att se de senaste prisuppgifterna i kronor (SEK). klicka här

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig.

Över 130 internationella par väljer InvidMed varje år.

IVF CLINIC AWARD 2017 - InviMed

Läs mer

Kontakta oss redan i dag

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig. Du får svar inom en arbetsdag.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av egna produkter och tjänster, inklusive sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av produkter och tjänster av enheter i gruppen Grupa Medicover*, inklusive profilering/sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning mer...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning och så kallade automatiska uppringningssystem från Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa. Jag väljer nedanstående form av kontakt: mindre...
Elektroniska meddelanden (e-post, SMS/MMS)
Röstsamtal (telefonsamtal)

Kommunikationen är helt konfidentiell.

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig: Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med databehandlingen: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska / Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: Ditt samtycke / Mottagare av personuppgifter: enheter som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning / Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, rätt att få tillgång till personuppgifter, andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter.

Se film