Tryck på ENTER för att söka
Stäng av

In vitro befruktning med hbIMSI-metoden med tvåstegs spermavalg.

hbIMSI – in vitro-befruktning med IMSI och tvåstegs urval av spermier

Intracytoplasmatisk spermieinjektion med morfologiskt utvald spermie till kvinnlig äggcell (IMSI) med stöd av spermieval baserat på positiv reaktion med hyaluronsyra.

InviMed garanterar sina patienter att varje IMSI procedur stöds av morfologiskt spermieurval baserat på reaktion med hyaluronsyra, s.k. hbIMSI.

De spermier som agerar med hyaluronsyra (HBA test) via specifika receptorer på spermiehuvud anses som mogna samt mest kompetenta att befrukta ägget vilket resulterar i ett korrekt utvecklande embryo. Om en spermie binds med hyaluronsyra tyder det på att den utvalda spermien har genomgått korrekt hela spermatogenes och spermiogenes, är biologiskt mogen, helt funktionell och kompetent att befrukta äggcellen.

Detta innebär att hbIMSI metoden garanterar, förutom mycket noggrant morfologiskt urval, också att spermien väljs baserat på dess biologiska kompetens att befrukta äggcellen vilket ökar chansen med korrekt utvecklande embryo.

Sådant tvåstegs urval av spermier ökar sannolikheten med bättre embryologiska resultat och chansen att kvinnan blir gravid även i mycket svåra kliniska fall.

Indikationer för hbIMSI metoden blir:

  • återkommande missfall efter andra metoder med in vitro-fertilisering,
  • fel svar på följande tester: HBA, SCD och MSOME,
  • patienter med grav teratozoospermi (inte mer än 1 % av korrekt utformade spermier i sädesvätska),
  • ICSI metoden med tidigare frusen sädesvätska,
  • metoden med användning av sädesvätska tagen genom biopsi av testikel och bitestikel,
  • misslyckade försök att bli gravid med ICSI metoden (få utvecklade embryon, låg kvalitet, ingen implantation). 

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.