Tryck på ENTER för att söka
Stäng av

Provresultatet indikerar vilken andel spermatozoer som kan befrukta en äggcell

HBA®-test

HBA®-test är ett funktionstest som utvidgar spermiediagnostik. Svar leder till att välja rätt teknik inom assisterad reproduktion vilket innebär större sannolikhet med att bli gravid. HBA-test bedömer om spermies förmåga att binda sig med hyaluronsyra och med det samma hur många spermier som kan befrukta en äggcell

Vad testar ett HBA®-test?

Grundläggande syfte med ett HBA®-test blir att bestämma om spermier i fräsch sädesvätska är mogna. Detta blir möjligt eftersom mogna spermier binder sig med hyaluron. HBA är på engelska ”hyaluronian binding assay”, dvs. bindningsförmåga med hyaluron.

Hyalurons betydelse i befruktningsprocessen

  1. Hyaluron är det ämne som spelar en viktig roll i interaktion mellan spermier och en äggcell. Interaktionen, om den är korrekt, slutar med befruktning. I naturen förekommer hyaluron i intercellulärsubstans i äggcellens cumulus oophorus och utsöndras i stora mängder av granulosaceller i cumulus oophorus.
  2. På den sista etappen av spermatogenes (spermiers mognadsprocessen) utvecklas speciella punkter på spermiehuvuds yta som binder sig med hyaluron och äggcellens zona pellucida. Dessa punkter krävs för en spermie att binda sig med äggcellens zona pellucida vid befruktning i kvinnans reproduktionsorgan.
  3. Spermier som inte har utvecklats dessa punkter inte kan binda sig med hyaluron och med detsamma med zona pellucida varken naturligt eller under in-vitro befruktning med klassisk IVF metod. Brist på bindningsförmåga med hyaluron innebär brist på befruktning.

När ska jag HBA-testas?

HBA®-test ska tas i fall av:
▪ utökat spermietest med svar inom normen eller nästan inom normen,
▪ behov för vidare diagnostisk utredning av fertilitetsproblem hos mannen,
▪ återkommande missfall,
▪ fel svar på SCD- och/eller MSOME-test,
▪ infertilitet med okänd anledning (idiopatisk infertilitet).
Att testa med ett HBA®-test blir endast möjligt om det finns rörliga spermier i färsk sädesvätska.
Därför blir det omöjligt att HBA®-testa patienter med följande diagnos:
▪ grav asthenozoospermi (spermier i sädesvätska med gravt nedsatt rörelseförmåga),
▪ nekrospermi (alla spermier är döda och rör sig inte).

Hut ska jag förbereda mig för att HBA-testas

Testet kräver inte några särskilda förberedelser. För att embryoteamet kan HBA-testas provet ska det tas enligt samma regler som gäller andra spermieprov - med 3-5 dagar sexuell abstinens samt utan alkohol eller andra berusningsmedel i minst 5 dagar före provet tas.

Hur går HBA-test till?

Färskt spermieprov placeras av en laboratorietekniker på mikroskopglas täckta med hyaluronsyra. Sedan, efter några tio minuter, bedöms preparatet under ett ljusmikroskop. Man räknar minst 100 rörliga spermier, både de som har bundit sig med hyaluron på glaset och de som inte har gjort det och sedan räknas procenttal av alla mogna (bundna) spermier i provet.

Svar på HBA-test

Tolkning av svar från ett HBA-test beror på referensvärden som anges av testtillverkare och ska anges på svaret. 

Ökat procenttal spermier som inte binder sig med hyaluron, dvs. omogna spermier eller spermier med felfungerande punkter som skulle ha bundit sig med hyaluron, innebär att dessa har en begränsad förmåga eller brist på förmåga att befrukta en äggcell och att använda dem i en klassisk IVF-befruktning kan bli resultatlöst.

HBA-svar står betydligt i relation till embryokvalitet, antal missfall och utvecklande graviditet i färska cyklar (dvs. där färska embryon har utnyttjats). 

Resultat av kliniska tester

De senaste multicenter, dubbelblinda och randomiserade kliniska tester med spermier utvalda enligt HBA- eller PICSI-test fick följande resultat:

  • embryon med mindre DNA-fragmentering,
  • ökat antal embryon som har mognat till en blastocyst,
  • ökat antal kliniska graviditeter,
  • sänkt antal missfall. 

I sädesvätska med över 70 % mogna spermier (HBA > 70 %) blir antal korrekta spermier tillräckligt för provrörsbefruktning och ger större chanser till ökat antal högkvalitativa embryon.
Vid mindre procenttal mogna spermier (HBA < 70 %) ska den befruktningsmetoden väljas som kräver spermieselektion med tanke på mognad. Så kan man uppnå liknande resultat som med sädesvätska med över 70 % korrekta (mogna) spermier.

Japansk forskning

Den nyaste japanska forskningen bekräftade att HBA-ICSI (ICSI med tidigare spermieselektion med tanke på deras förmåga att binda sig med hyaluron) ger större procenttal blastocyster jämfört med ICSI-försök utan något HBA-test hos samma patienter. Högkvalitativa blastocyster går hand i hand med högre procenttal kliniska graviditeter.

Källa: The Evaluation of Sperm’s Hyaluronic Acid Binding Ability as a Predictive Value for the Clinical Success of Intracytoplasmic Sperm Injection, Bulletin of the Osaka Medical College 65 (1,2): 1-6, 2019; URL: https://www.osaka-med.ac.jp/deps/b-omc/articles/65/65igawa.pdf).

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.