Tryck på ENTER för att söka
Stäng av

Genetiska störningar orsakar infertilitet hos upp till 30% av par som kämpar med infertilitet

Genetisk diagnostik – genetiska tester för att ställa diagnos och behandla infertilitet

Genetiska undersökningar syftar på att fastställa orsaken till infertilitet och kontrollera om ändringar i genetiskt material hos en eller båda partner inte ligger grund till utebliven graviditet. Genetiska avvikelser orsakar infertilitet hos upp till 30 % par som kämpar med att bli med barn. Rätt utredning innebär en del laboratorieprov som bekräftar eller utesluter infödda genetiska avvikelser hos båda partner. Observera att genetiska avvikelser kan i några fall bli synliga bara hos barn och därför rekommenderar vi preimplantationstester: PGS och PGD.


Med genetisk diagnostik vid fertilitetsbehandling kan vi inte bara hitta orsaker till infertilitet utan även öka chansen att bli gravid och föda ett friskt barn

När ska du undergå genetisk diagnostik?

Indikation till genetiska tester för både föräldrar och deras embryon blir bl.a. primär brist på menstruation, POF (för tidig ovariesvikt) eller återkommande (upprepade) missfall hos kvinnan och grav oligozoospermi, azoospermi eller genetiska sjukdomar hos mannen.

Genetisk diagnostik hos båda partner

Karyotyp

Karyotypering av paret är det grundläggande genetiska test som alla par som vill bli med barn ska ta. Alla fel inom karyotypen kan leda till genetiska fel och dessa kan orsaka problem med fertilitet eller även permanent infertilitet. Testet bedömer dessutom om genetiska fel överförs till avkomlingar.

Läs mer

CFTR-genen

Mutationer av CFTR-genen orsakar cystisk fibros och några former infertilitet hos män, t.ex. obstruktiv azoospermi (obstruktion av gångar som leder ut sperma), obstruktion av sädesledare eller bilateral brist på dessa. Mutation av CFTR-genen hos kvinnor ger menstruationsrubbningar (sekundär brist på menstruation) samt för tjockt cervixsekret vilket leder till att spermier har det svårt när de vandrar mot äggcellen.

Läs mer

Genetisk diagnostik hos män

AZF-regionen

AZF-testet utreder genrelaterade orsaker till infertilitet hos män. Det rekommenderas för män med grav oligozoospermi eller azoospermi i spermietest. Svaret beslutar om parets fertilitetsbehandling.

Läs mer

Varför testar vi embryon?

InviMed är en modern klinik och erbjuder embryotester mot genetiska fel före embryotransfer. Genetiska tester på embryon kan upptäcka DNA-fel vilka kan leda till grava utvecklingsfel hos barn eller till att embryon dör efter implantation. På InviMed kliniker erbjuds två genetiska tester på embryon före implantation:

PGD

Genetisk diagnostik före embryotransfer med analys av embryos genetiska material med tanke på konkreta genetiska fel och monogena sjukdomar. Det är en ovanligt känslig metod med att upptäcka sjukdomar som cystisk fibros, hemofili eller även spinala muskelatrofier. Genmutationer hos avkomlingar kan uppstå när en eller båda föräldrar ger fel genetisk material men också pga. de novo mutationer, dvs. mutationer i det friska genetiska materialet - s.k. nya mutationer.

Läs mer

PGS-NGS

Genetisk diagnostik före embryotransfer med screening av embryon (preimplantation genetic screening – PGS) genomförs på InviMed med NGS fosteranalys (Next Generation Sequencing – NGS). Metoden analyserar i detaljer embryots hela genom för att hitta struktur- och talfel i karyotypen.

Läs mer

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.