Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Fertilitetsbevarande åtgärder inför cancerbehandling

Många unga kvinnor känner inte till att de kan bli gravida och föda fullt friska barn även efter en cancersjukdom. Onkologerna fokuserar på att rädda kvinnans liv, medan skyddet av fertiliteten blir mindre viktigt. Som patient är det inte heller det första man tänker på i situationen. Men faktum är att en kvinna som väljer att frysa in sina ägg före 35 års ålder kan bli gravid och få barn även flera år senare.

Läs också: Äggfrysning – vad är det?

När bör jag fundera på fertilitetsbevarande åtgärder?

Fertilitetsbevarande åtgärder är något du måste göra redan innan en cancerbehandling, eftersom cellgifter och strålbehandling ofta leder till sterilitet. Hur stor chans du har att bevara fertiliteten beror på flera saker:

  • din ålder
  • hur fertil du är före cancerbehandlingen
  • vilken behandling du genomgår, t.ex. vilken kroppsdel som bestrålas och vilka strålnings- och cellgiftsdoser du utsätts för

En cancerbehandling kan skada eller förstöra dina ägg men också hämma äggstockarnas funktion, s.k. prematur menopaus eller tidigt klimakterium. Behandlingen kan även göra det svårare för ett befruktat ägg att fästa i livmoderväggen samt öka risken för missfall.

Hur skyddar jag min fertilitet?

Det finns många olika sätt att skydda fertiliteten. En av de vanligaste metoderna är att frysa in ägg. På InviMeds kliniker har vi i flera år fryst in och förvarat ägg. Metoden är vanlig hos patienter med bröstcancer och lymfom. De cancerformer som oftast drabbar unga kvinnor (upp till 35 år) med hög fertilitet.

Man kan också frysa in äggstocksvävnad eller redan befruktade ägg. De används sedan vid en in vitro-behandling, på motsvarande sätt som med frysta obefruktade ägg. Infruset biologiskt material kan lagras i många år innan det används för befruktning och/eller inplantering.

Kom ihåg att det måste gå minst sex månader efter en slutförd cancerbehandling innan du kan börja försöka bli gravid.

 

Medicinsk expertis till rimliga priser

Nedfrysning av ägg 6210 PLN (14785 SEK*)
Nedfrysning av sperma 735 PLN (1750 SEK*)
*Klicka här för att se de senaste prisuppgifterna i kronor (SEK). klicka här

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig.

Över 130 internationella par väljer InvidMed varje år.

IVF CLINIC AWARD 2017 - InviMed

Läs mer

Kontakta oss redan i dag

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig. Du får svar inom en arbetsdag.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av egna produkter och tjänster, inklusive sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av produkter och tjänster av enheter i gruppen Grupa Medicover*, inklusive profilering/sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning mer...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning och så kallade automatiska uppringningssystem från Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa. Jag väljer nedanstående form av kontakt: mindre...
Elektroniska meddelanden (e-post, SMS/MMS)
Röstsamtal (telefonsamtal)

Kommunikationen är helt konfidentiell.

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig: Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med databehandlingen: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska / Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: Ditt samtycke / Mottagare av personuppgifter: enheter som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning / Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, rätt att få tillgång till personuppgifter, andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter.

Se film