Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Välj behandling för att se vanliga frågor:

Hur ska jag förbereda mig inför första besöket?

Det behövs inga särskilda förberedelser. Det första besöket är till för att läkaren ska kunna sätta sig in i just ditt fall och din medicinska historik. Därför är det viktigt att du tar med alla resultat av medicinska tester. Du ska också vara beredd på att lämna uppgifter om eventuella tidigare medicinska behandlingar.

Exempel på testresultat är resultat från hormontester, spermietester och bilddiagnostiska undersökningar. Exempel på medicinska uppgifter är beskrivningar av behandlingar och kirurgiska ingrepp (inklusive histopatologiska undersökningar) samt utskrivningsinformation från sjukhus.

Ska min partner vara med vid det första besöket?

Vi ser gärna att båda är med vid det första besöket. På så sätt kan vi göra en fullständig medicinsk intervju och få en komplett journal för er båda.

Hur mycket kostar läkemedlen som behövs som förberedelse för in vitro-fertilisering?

I genomsnitt kostar läkemedlen mellan 2 000 och 4 000 zloty (PLN), vilket motsvarar 4500 – 9000 kronar.

Hur ska jag förbereda mig för äggplocket?

Några dagar innan äggplocket ska göras kontrollerar en barnmorska att all din medicinska dokumentation finns och är korrekt (testresultat för morfologi, virus, elektrolyter, blodgrupp, APTT – blodkoagulation). Om något resultat saknas kontaktar barnmorskan dig, så får du ta med dem när du kommer för att utföra behandlingen.

Före äggplocket måste du även ta bort nagellack och andra nageldekorationer. Det beror på att du kommer att få en sensor på fingret och att sensoravläsningarna kan bli fel om det finns hinder i vägen.

När görs embryoöverföringen?

Det vanligaste är att embryot förs över 3 dagar efter äggplocket (punktion), men det kan också göras på dag 2 eller dag 5. Exakt överföringsdatum beror på hur många oocyter som har tagits ut och kvaliteten på de embryon som utvecklas. Beslutet fattas gemensamt av patienten eller paret och den läkare som ansvarar för behandlingen.

Vem är äggdonationsprogrammet till för?

Programmet är för kvinnor som vill bli mammor, men som inte kan bli gravida med sina egna ägg. Det är ett effektivt sätt att hjälpa kvinnor att bli gravida i fall som tidig menopaus, efter vissa kirurgiska ingrepp eller efter cancerbehandling. Den är tillgänglig för alla heterosexuella par i enlighet med lokal lagstiftning.

Hur länge behöver jag vänta på donatorägg?

Alla ägg finns tillgängliga från vår äggbank utan väntetid. Det betyder att du kan boka en embryoöverföring så snart din läkare har bekräftat att du är redo.

Kan patienter som inte har ägglossning delta i äggdonationsprogrammet?

Ja. Patienter som inte har någon ovulationscykel kan delta i äggdonationsprogrammet.

Finns det viktbegränsningar för mottagare av ägg från donationsprogrammet?

Ja. Patienter som är kraftigt överviktiga bör rådgöra med en dietist och försöka gå ner i vikt.

Ingår odling av embryon till blastocyststadiet i priset för behandlingen?

Ja. Odling av embryon till blastocyststadiet ingår i priset.

Vilka medicinska tester behövs? Ingår de i priset?

För att kunna delta i äggdonationsprogrammet måste du lämna giltiga testresultat. Dels för olika virussjukdomar och infektionssjukdomar, dels från en bröstundersökning och en cytologisk screening (cellprov från livmoderhalsen). Din vårdsamordnare skickar en lista med de tester som krävs. Kostnad för testerna ingår inte i programpriset.

Hur väljs spermadonatorn?

Du kan välja spermadonator vid besök hos din läkare. Om du bor utomlands kan du skicka dina önskemål via e-post. Våra embryologer matchar donatorn med dina önskemål.

Följande kriterier kan användas för att välja spermadonator:

 • Blodgrupp
 • Rh-faktor
 • Ögonfärg
 • Hårfärg
 • Längd
 • Vikt
 • Utbildningsnivå

Hur många ägg doneras?

I programmet ingår åtta frysta ägg från en donator.

Hur ska jag förbereda mig för inseminationen?

Inseminationen kräver inga särskilda medicinska förberedelser. Det enda du behöver göra är att dricka ca 1 liter vatten en timme före behandlingen. Kom också ihåg att ta med en giltig ID-handling.

Kan inseminationsbehandlingen upprepas?

Det går att försöka med insemination många gånger. Det viktiga är dina chanser att bli gravid. Enligt vissa forskningsresultat bör man begränsa sig till 6 eller 9 behandlingar.

Om flera försök med insemination har misslyckats rekommenderar vi medicinsk rådgivning för att försöka hitta en annan behandlingsmetod.

Vad är spermaprov?

Spermaprov är ett grundläggande prov för män med tanke på att diagnosera ofruktbarhet. Provet är ett helt ej invasivt test. Det finns två typer spermaprov: allmänt och utvidgat.

Allmänt spermaprov omfattar:

 • makroskopisk bedömning av: volym, viskositet, pH, färg, lukt,
 • mikroskopisk bedömning av: antal spermier, deras livskraft och motilitet samt integritet av plasmamembran.

Utvidgat spermaprov omfattar dessutom en bedömning av spermiers utformning (morfologi).

Hur länge blir spermaprovsvar aktuellt?

Spermaprov visar det faktiska tillståndet under 6 månader och därefter ska provet upprepas.

Hur tolkas spermaprovsvar?

Standarder som ligger grund till att beskriva sädesvätskas parametrar har modifierats med tiden. Den första standarden avseende spermakvalitet utarbetades av Världshälsoorganisationen (WHO) år 1980. Senare ändrades standarden år 1999 och 2010. Nedan följer utvalda viktigare spermaparametrar enligt den aktuella standarden:

WHO-standarden från år 2010 

 • ejakulationsvolym: ≥ 1,5 mL pH: 7,0 – 8,0
 • antal spermier: ≥ 15 mln/mL
 • antal spermier i ejakulation ≥ 39 mln/mL
 • procenttal av spermier med rätt motilitet: ≥ 32% med progressiv motilitet
 • morfologi (utformning) ≥ 4% rätt utformade spermier
 • livskraft: > 58% spermier
 • leukocyter i spermasediment: < 1 mln/mL
 • agglutinationstest (MAR, IBT): < 50% spermier

Kan jag ta med ett spermaprov hemifrån?

Förhållanden under vilka du lämnar ditt spermaprov och förvaringstid innan provet hämtas av laboratorium - allt påverkar betydligt bedömning av spermakvalitet. Därför ska spermaprovet lämnas direkt på InvImed kliniken.

Hur förbereder jag mig inför spermaprov?

Att du förbereder dig och lämnar provet på rätt sätt är nyckeln till att spermakvaliteten bedöms rätt och med det samma till att vi vet om du kan få barn. Avstå från sex i 3-5 dagar innan du lämnar provet. Forskning visar att spermiekoncentration i sädesvätska blir för liten om du har haft sex tidigare än för 3 dagar sedan men väntar du mer än 5 dagar så kan antalet döda spermier stiga. Rekommenderad abstinenstid förknippas även med hur ofta du har sex för övrigt.