Tryck på ENTER för att söka
Stäng av

SCD-testet hjälper till att upptäcka ökad fragmentering av genetiskt material i spermierna

DNA spermiefragmentering (SCD-test)

DNA spermiefragmentering kan bli en av huvudorsaker till nedsatt fertilitet hos män. Den kan även leda till fel i tidig embryoutveckling med missfall som konsekvens. DNA spermiefragmentering testas med SCD.

SCD-test

Det finns många metoder med att bedöma DNA spermiefragmentering. De två populäraste blir SCD och SCSA test. På InviMed kliniken bedöms DNA spermiefragmentering med SCD test (Sperm Chromatin Dispersion), dvs. test med kromatisk spermiedispersion.

DNA spermiefragmentering

I spermier med korrekt packat kromatin skyddas DNA på ett lämpligt sätt mot skadlig påverkan, t.ex. oxidationsstress. I fall av fel i spermies DNA kan DNA:s integritet sänkas vilket leder till fragmentering. 

Resultat av in vitro-befruktning av en äggcell med en spermie med kromatisk dispersion kan bli:

 • fel när det gäller delning av zygot eller tidig embryoutveckling,
 • återkommande missfall,
 • ökad risk med genetiska avvikelser hos barn.

SCD svar

Svar på test med kromatisk spermiedispersion blir s.k. SDF index - Sperm DNA Fragmentation:

 • SDF ≤ 30 % - korrekt svar,
 • SDF ≥ 30 % - fel svar.

När ska jag SCD testas?

Bedömning av DNA spermiefragmentering rekommenderas som komplettering av fertilitetsutredning hos män. SCD test rekommenderas särskilt om kvinnan har återkommande missfall. Över en halv återkommande missfall förknippas till fostrets genetiska avvikelser. En av de genetiska faktorerna hos män som orsakar återkommande missfall blir just DNA spermiefragmentering. DNA fragmentering kan orsakas av oxidationsstress men också av skadade korrigerande mekanismer av spermiekromatin. Skadade DNA i spermier ansvarar för mikrodeletioner och brutna dubbelsträng i kromosomer. Forskning visar att det finns korrelation mellan DNA spermiefragmentering och spärr i embryoutveckling vilket leder till spontant abort (missfall). Spermier med DNA fragmentering sänker dessutom chanser till att embryon implementeras.

När ska jag SCD testas?

 • okänd orsak till infertilitet,
 • indikationer till ICSI in vitro-befruktning,
 • äldre än 40 år, även om du redan har barn,
 • med låga spermieparametrar,
 • exponering för toxiska ämnen och faktorer som ökar risken för DNA skador (rökning, varicocele, ökad temperatur i pungen, övervikt, diabetes, kemoterapi och bestrålning),
 • ingen embryoimplantation i tidigare in vitro-befruktning
 • fel svar på morfologiska egenskaper i ett spermietest (teratozoospermi)

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.