Tryck på ENTER för att söka
Stäng av
AMH-undersökning är ett effektivt sätt att bestämma en kvinnas fertilitet

AMH-undersökning är ett effektivt sätt att bestämma en kvinnas fertilitet

AMH test - äggstockarnas reserv

AMH test - en effektiv metod för att utreda kvinnans fertilitet. AMH kan dessutom hjälpa med att ställa diagnos på för tidig ovariesvikt eller polycystiskt ovariesyndrom. Det är ett av de första laboratorieprov som tas inom fertilitetsutredning hos kvinnor.

AMH

Anti-müllerskt hormon, dvs. AMH (Anti-Müllerian Hormone), produceras både hos kvinnor och män. Men hos kvinnor spelar det en mycket viktig funktion. Hormonet utsöndras av granulosaceller i primordiala och antrala folliklar. Det samarbetar med follikelstimulerande hormon (FSH) för att stimulera att äggblåsor mognar och äggceller utvecklas.

AMH-test

AMH är tätt knuten till kvinnans fertilitet och låter inte bara utvärdera hennes chans att bli gravid på ett naturligt sätt utan även välja ett lämpligt hormonstimuleringsprotokoll för patienter som använder sig av assisterad reproduktion med IVF.

Med svar från AMH test utvärderas en möjlighet till hyperstimuleringssyndrom (Ovarian Hyperstimulation Syndrome, OHSS). Höga nivåer med AMH innebär större födelsetalet men också antal oocyter som kan uppnås vid biopsi av äggceller.

Svartolkning

AMH normen är ett riktvärde som beror på ålder. För att förenkla, det antas att resultat mellan 1 ng/ml och 3,0 ng/ml är ett referensvärde för kvinnor i fertil ålder. AMH-svar ska konsulteras med en specialistläkare som kan remittera till vidare prov och undersökningar på nästa behandlingsetapp.

Lågt AMH

Lågt AMH-värde tyder på nedsatt äggstocksreserv, dvs. ett litet antal äggblåsor i äggceller. AMH-värde lägre än 1,0 mg/ml är en indikering till att konsultera fertilitetskliniken och utreda orsaken till för tidig ovariesvikt.

Högt AMH

Höga nivåer med anti-müllerskt hormon (över 6 ng/ml) kan tyda på ett s.k. polycystiskt ovariesyndrom, PCOS (Polycystic Ovary Syndrome), med symtom på för stor produktion av omogna folliculi ovarici vesiculosi vilket är hormonstörande hos kvinnan. Orsaker med PCOS är ofta insulinresistans samt för stor utsöndring av luteiniserande hormon (LH) och follikelstimulerande hormon (FSH) i hypofysen. Patienter med polycystiskt ovariesyndrom belastas ofta också av hirsutism (ökad behårig) och övervikt.

När ska jag testas?

Varje kvinna som inte kan bli gravid ska börja fertilitetsutredning med att ta blodprov och testa AMH. AMH-test krävs också för att få stadsfinansiering för fertilitetsbehandling med IVF på InviMed kliniker i Warszawa, Gdynia, Poznań, Częstochowa eller Sosnowiec. Miniminivå för AMH som kvalificerar till samfinansering av IVF är 0,7 ng/ml.

Hur förbereder jag mig inför AMH-test?

AMH-test är ett blodprov. AMH i blodet är konstant och beror inte på vilken dag i cykel du har eller vilka preventiva medel eller hormonläkemedel du tar. AMH kräver inga extra förberedelser. Provet är smärtfritt och kan tas när som helst på dagen, också oberoende av hur länge sedan du har ätit eller druckit.

Var kan jag testas?

Du kan ta ditt AMH-test på alla våra kliniker. Vilka tider som provet kan tas kan du kontrollera på vår hemsida i fliken Kontakt. Svar från ditt AMH-test blir klart efter 4 arbetsdagar.

Zgłoś się do programu refundacji in vitro

Wypełnij formularz

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

 Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631

Cele przetwarzania: Zapis na listę osób zainteresowanych rządowym programem dofinansowania procedur in vitro oraz informowanie o zmianach prawnych w tym zakresie oraz uruchomieniu zapisów.

Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.

Zgłoś się do programu refundacji in vitro

Wypełnij formularz

Kontakta oss redan idag

Sekretess är vår prioritering

Det uppstod ett fel. Försök igen senare.

Samtycke till marknadskontakt mer: Du måste välja flera alternativ (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

 Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631

Cele przetwarzania: Zapis na listę osób zainteresowanych rządowym programem dofinansowania procedur in vitro oraz informowanie o zmianach prawnych w tym zakresie oraz uruchomieniu zapisów.

Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Datadministratör: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med bearbetning: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av Medicover Polska produkter och tjänster / Rättsliga grunder för behandling: Ditt samtycke / Mottagare av data: enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige / Rättigheter relaterade till databehandling: lag att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter, rätten till tillgång till personuppgifter, andra rättigheter som avses i detaljerad information om databehandling.