Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

?>

De väger efter 40

Både i Polen och i hela Europa ser vi att genomsnittlig ålder för moderskap ökar och med det samma ökar antal barn som födds av kvinnor äldre än 40. De europeiska storstäderna har den största andelen när det gäller äldre mödrar.

„Senare”


Dagens kvinnor, medvetna om risker med det moderna samhället, vill ge sitt barn den basta möjliga början i livet. Därför beslutar de om att ha barn efter att först ha avslutat studier och fått finansiell stabilitet, efter att uppnå några karriärsteg till eller efter att ha hittat en lämplig lägenhet. Det blir också oerhört viktigt att hitta den rätta partnern för att bli far. Många kvinnor anser moderskap efter 35 års ålder som medvetet föräldraskap.

Bli gravid efter 40 - chanser 

Konsekvensen med senare föräldraskap blir dock nedsatt fertilitet. Observera att du har 25 % chanser att bli gravid när du är 25 men 10 % när du är 40. Detta pga. kroppens naturliga åldringsprocesser, eller med andra ord blir dina äggceller äldre (kvinnor som är 30 år gamla har upp till 40 % fel eller bristande äggceller och de som är 40 år – även 80 %), mer oftare anovulatoriska menstruationscyklar, mindre spermavolym, nedsatt antal rättutformade och rörliga spermier hos män och oftare sjukdomar som påverkar fertilitet hos båda kön.

Läs också: Graviditet efter IVF medäggdonation

 IVF efter 40 – är det möjligt? 


Specialister inom gynekologi säger att det blir bäst om kvinnor födde sitt första barn innan de blir 26 men det moderna samhället kräver att den säkra åldersgränsen för kvinnor att bli mor ska förflyttas. Observera dessutom att var sjätte kvinnan som blir mor efter 35 år har sökt läkare för att bli gravid. Dock 80 % av dessa som söker läkarhjälp föder ett barn inom 5 år. Det blir möjligt bl.a. tack vare en enorm medicinsk utveckling i senaste åren.

IVF med äggdonation ett recept för att bli gravid efter 40 

Noggrannare diagnostiska undersökningar tillsammans med mer effektiva behandlingsmetoder, moderna läkemedel och tekniker för assisterad befruktning låter många uppfylla sin dröm om att ha barn. Även kvinnor efter 40 som inte har egna rätt utvecklade äggceller har nu en chans att uppnå målet och bli en mor. Nu blir det möjligt att adoptera äggceller, dvs. ta emot äggceller donerade av en annan, frisk kvinna. Det är värt att veta att kvinnor äldre än 45 år föder barn mycket oftare tack vare äggdonation än från egna oocyter. Sådan behandling har erbjudits av InviMed kliniker i Polen i flera år.
 

Insemination och IVF – åldersgräns i Polen

Polen har ingen åldersgräns för behandling med assisterad befruktning. Många kliniker i Polen har dock egna regler avseende åldersgräns. På InviMed har vi beslutat att insemination eller IVF erbjuds kvinnor som är upp till 42 år gamla. Om kvinnan har redan frusit ner sina egna äggceller pga. onkologisk behandling, kan hon genomgå IVF tills hon blir 49.

IVF med äggdonation - åldersgräns 

Hos kvinnor som inte har sina egna äggceller erbjuds IVF med äggdonation eller ”embryodonation”. Även här blir åldersgräns 49 år. Vi utför ingen IVF hos äldre patienter först och främst av medicinska skäl.
Det viktigaste är att övervinna rädslan. Inget livsbeslut ska tas under ytter påverkan och stress och sinnesfrid uppnås bäst baserat på pålitliga källor. I så fall lönar det sig att boka tid på en infertilitetsklinik för att få alla nödvändiga upplysningar.

Det är en fröjd att arbeta med ett team av proffs som jag kan lita på. Vad vi än behöver göra för att hjälpa patienten så vet jag att varje steg i processen genomförs med den omsorg och skicklighet som man kan vänta sig av de allra bästa läkarna och sköterskorna.
dorota-kuka-panasiuk-invimed-katowice.jpgDorota Kuka-Panasiuk, läkare, med.dr.

Kontakta oss redan i dag

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig. Du får svar inom en arbetsdag.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Medi Partner Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warsaw för marknadsföring av egna produkter och tjänster, inklusive sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Medi Partner Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warsaw för marknadsföring av produkter och tjänster av enheter i gruppen Grupa Medicover*, inklusive profilering/sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning mer...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning och så kallade automatiska uppringningssystem frånMedi Partner Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warsaw. Jag väljer nedanstående form av kontakt: mindre...
Elektroniska meddelanden (e-post, SMS/MMS)
Röstsamtal (telefonsamtal)

Kommunikationen är helt konfidentiell.

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig: Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa / Syften med databehandlingen: marknadsföring av egna produkter och tjänster [inbegripen profilering], marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska* [inbegripen profilering] / Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: Ditt samtycke / Mottagare av personuppgifter: Enheter som behandlar personuppgifter för Medi Partner Sp. z o.o.:s räkning / Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter;rätt att få tillgång till personuppgifter;andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter