Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Testimonium

I de sista 15 år har vi med glädje uppfyllt hundratals utländska patienters dröm. Här följer exempel på testimonium från par som har bestämt sig att berätta oss om deras erfarenheter med kliniken.

Vill du berätta om dina erfarenheter?

Skicka oss en e-post, bild eller videofilm till din samordnare eller på

opinions@invimed.pl

Vill du berätta om dina erfarenheter?

Skicka oss en e-post, bild eller videofilm till din samordnare eller på opinions@invimed.pl

Andra testimonium