Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)

Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) är en undersökning som låter dig hitta alla sjukdomar eller fel som barn kan ärva efter sina föräldrar. Det är också en chans för de par som finns med i riskgruppen för ärvliga genetiska fel.

Vad är PGD?

PGD är en form av genetisk prenataldiagnostik. Den låter dig redan på det tidiga stadiet hitta eller utesluta många sjukdomar, bl.a. Patau syndrom, Downs syndrom, Edwards syndrom, Klinefelters syndrom, Turners syndrom, mukoviskodos, sicklecellanemi, spinala muskelatrofier, Huntingtons sjukdom eller hemofili.

Effektiviteten beror på antal kromosomer som undersöks och som kan innehålla anomalier. Just därför samarbetar InviMed med Igenomix laboratorium i Valencia som är ledande i Europa när det gäller genetisk diagnostik. Specialistteamet med utmärkta embryologer genomför PGD på ett set 22 kromosomer samt X och Y-kromosomer. Provsvar är tillgängliga redan efter 24 timmar sedan laboratoriet fick provet.

InviMed är den enda kliniken i Polen som erbjuder så avancerad PGD. Kvaliteten på proven går inte att jämföras med några andra inrikes undersökningar.

Anvisningar för PGD

  • Par med upprepade tidigare missfall pga. genetiska sjukdomar
  • Par med upprepade IVF-behandling utan resultat
  • Man med ställd diagnos på skadade spermier
  • Par som redan har ett barn med genetisk sjukdom
  • Par med genetiska besvär i familjeanamnes
  • Par som redan har bekräftad kromosomtranslokation, dvs. förflyttning av en del av kromosom vilket kan orsaka problem med inplacering av embryo, upprepade missfall, psykiska problem eller fysiska besvär hos barn
  • Patienter som är bärare av sådana sjukdomar: mukoviskodos, sicklecellanemi, Tay-Sachs sjukdom, dvärgväxt eller Huntingtons sjukdom.

Läs också: PGS NGS

Hur ser PGD ut?

Diagnostiken sker direkt på embryon vid in-vitro fertilisering.

  • Embryobiopsi

Embryon som ska undersökas tas 72-76 timmar efter fertilisering när de består av 6-8 celler. Tekniken kräver stor precision och provet tas av de mest erfarna embryologer. Efter biopsin placeras embryon tillbaka i en inkubator så att de kan utvecklas vidare.

Biopsin påverkar inte hur embryot utvecklas. Risken att det inte utvecklas vidare efter biopsin blir 0,53%.

  • Genetisk diagnostik

De celler som tas under biopsi förbereds till analysen och undersöks inom genetisk diagnostik.

  • Embryotransfer

Transfern sker omedelbart efter att vi får svar från genetisk analytiker, oftast 4-5 dagar efter biopsi av äggceller.

Medicinsk expertis till rimliga priser

PGS NGS (1-4 embryon) 7800 PLN (18571 SEK*)
PGS NGS ( 5-9 embryon) 9650 PLN (22976 SEK*)
PGD test 11270 - 16570 PLN (26833 - 39452 SEK*)
*Klicka här för att se de senaste prisuppgifterna i kronor (SEK). klicka här

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig.

Över 130 internationella par väljer InvidMed varje år.

IVF CLINIC AWARD 2017 - InviMed

Läs mer

Kontakta oss redan i dag

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig. Du får svar inom en arbetsdag.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av egna produkter och tjänster, inklusive sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av produkter och tjänster av enheter i gruppen Grupa Medicover*, inklusive profilering/sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning mer...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning och så kallade automatiska uppringningssystem från Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa. Jag väljer nedanstående form av kontakt: mindre...
Elektroniska meddelanden (e-post, SMS/MMS)
Röstsamtal (telefonsamtal)

Kommunikationen är helt konfidentiell.

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig: Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med databehandlingen: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska / Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: Ditt samtycke / Mottagare av personuppgifter: enheter som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning / Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, rätt att få tillgång till personuppgifter, andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter.

Se film