Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Informationsklausul: Detaljerad information om behandling av personuppgifter

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig

Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa

Syften med databehandlingen

marknadsföring av egna produkter och tjänster [inbegripen profilering]

marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska* [inbegripen profilering]

Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Ditt samtycke

Mottagare av personuppgifter

Enheter som behandlar personuppgifter för Medi Partner Sp. z o.o.:s räkning

Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter;

rätt att få tillgång till personuppgifter;

andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter

Detaljerad information om behandling av personuppgifter av Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa

1. Registeransvarig:

Den registeransvarige för dina personuppgifter är Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa (nedan: vi). Du kan kontakta oss på följande sätt:

Avseende allmän hälsovård
• via post till: Dział Obsługi Klienta, Medi Partner Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• via kontaktformuläret på sidan www.invimed.pl/kontakt
• via e-post: kontakt@medipartner.pl
• via telefon: 500 900 800

Avseende fertilitetsbehandling
• via post till: Invimed, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
• via kontaktformuläret på sidan www.invimed.pl/kontakt
• via e-post: invimed@invimed.pl
• via telefon: 500 900 888

2. Uppgiftsskyddsombud

Vi har utsett ett uppgiftsskyddsombud. Du kan kontakta denna person i alla frågor som rör behandling av personuppgifter och utövande av rättigheter i samband med behandling av personuppgifter. Du kan kontakta ombudet på följande sätt:
a. via post till: Barbara Murdza, Inspektor Danych Osobowych, Medi Partner, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa
b. via e-post: IOD@medipartner.pl

3. Syften med behandling av dina personuppgifter och rättsliga grunder för behandling

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att genomföra direkt marknadsföring av våra produkter och tjänster och – om du samtycker till det – produkter och tjänster av Medicover Polska.
Inom ramen för marknadsföring kommer vi bland annat att skicka information om produkter, kampanjer och tävlingar och genomföra marknadsföringsundersökningar. Vi kommer även att utföra profilering för marknadsföringsändamål.
Vi kommer att behandla dina personuppgifter baserat på ditt samtycke som du kan återkalla när som helst.

4. Information avseende profilering

Vi utför profilering, det vill säga en automatisk bedömning av vissa personliga egenskaper som gäller dig, baserat på dina personuppgifter.
Vi utför profilering för att bättre lära känna dina intressen och behov beträffande våra produkter och tjänster. På grundval av din profil kommer vi att skicka till dig information anpassad till dina preferenser bl.a. när det gäller anpassning av ämnen för marknadsföringsmaterial, utbildningsmaterial, informationsmaterial, produkterbjudanden, marknads- och opinionsundersökningar samt mätningar som hjälper oss att förbättra våra tjänster.
Vi använder följande uppgifter för profilering: förnamn, efternamn, ålder, kön, språk, födelsedatum, ort, besökta anläggningar, typ av köpt produkt, källa till uppgifter. Vid profilering tar vi även hänsyn till statistiska uppgifter om beteende på webbplatser samt de preferenser som angetts på webbplatser och appar som tillhör Medicover Polska.

5. Lagringsperiod för dina personuppgifter

Vi kommer att lagra dina personuppgifter till dess att du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

6. Mottagare av dina personuppgifter

Vi kommer att överföra dina personuppgifter till våra leverantörer som anlitas av oss för att utföra tjänster i samband med behandling av personuppgifter, t.ex.:
• IT-tjänsteleverantörer,
• marknadsföringsbyråer,
• forskningsorgan.
Sådana enheter behandlar personuppgifter enligt avtal med oss och endast i enlighet med våra instruktioner.

7. Överföring av uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till mottagare som befinner sig i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Dina rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

Du har följande rättigheter i samband med behandling av personuppgifter:
• rätt att återkalla ditt samtycke,
• rätt att få tillgång till dina personuppgifter,
• rätt att begära rättelse av dina personuppgifter,
• rätt att begära att dina personuppgifter tas bort,
• rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter,
• rätt till dataportabilitet, dvs. rätt att få dina personuppgifter av oss i ett strukturerat och allmänt använt elektroniskt, maskinläsbart format. Du kan skicka dessa uppgifter till en annan registeransvarig eller begära att vi skickar dina uppgifter till en annan registeransvarig. Vi kommer dock att göra det bara när detta är tekniskt möjligt.
För att utöva dessa rättigheter, kontakta oss eller vårt uppgiftsskyddsombud (kontaktuppgifter finns i punkterna 1 och 2 ovan).

Rätt att återkalla samtycke

Behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke. I samband med detta har du rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter när som helst. Återkallande av samtycke påverkar inte lagenligheten av den behandling som utfördes baserat på ditt samtycke innan du återkallat det. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår kundtjänstavdelning på telefonnummer 500 900 888 eller genom att skicka ett meddelande till: invimed@invimed.pl

Rätt att lämna klagomål till en myndighet

Du har också rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet med ansvar för skydd av personuppgifter, dvs. Ordföranden för Myndigheten för Skydd av Personuppgifter.

Det är ett fantastiskt privilegium att få arbeta med den allra bästa utrustningen. Våra kliniker och laboratorier använder den senaste, mesta avancerade medicinska utrustning och teknik som finns. Pålitligheten i våra laboratorietester och kliniska resultat kontrolleras och certifieras kontinuerligt av European Society of Human Reproduction and Embryology.
bartlomiej-wojtasik-invimed-wroclaw.jpgBartłomiej Wojtasik, laboratoriechef ESHRE, klinisk embryolog

Kontakta oss redan i dag

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig. Du får svar inom en arbetsdag.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Medi Partner Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warsaw för marknadsföring av egna produkter och tjänster, inklusive sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Medi Partner Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warsaw för marknadsföring av produkter och tjänster av enheter i gruppen Grupa Medicover*, inklusive profilering/sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning mer...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning och så kallade automatiska uppringningssystem frånMedi Partner Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warsaw. Jag väljer nedanstående form av kontakt: mindre...
Elektroniska meddelanden (e-post, SMS/MMS)
Röstsamtal (telefonsamtal)

Kommunikationen är helt konfidentiell.

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig: Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa / Syften med databehandlingen: marknadsföring av egna produkter och tjänster [inbegripen profilering], marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska* [inbegripen profilering] / Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: Ditt samtycke / Mottagare av personuppgifter: Enheter som behandlar personuppgifter för Medi Partner Sp. z o.o.:s räkning / Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter;rätt att få tillgång till personuppgifter;andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter