Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Detaljerad information om databehandling

 

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
Syften med databehandlingen
  • marknadsföring av egna produkter och tjänster
  • marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska
Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter Ditt samtycke
Mottagare av personuppgifter enheter som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning
Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter
  • rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter;
  • rätt att få tillgång till personuppgifter;
  • andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter.

Detaljerad information om behandling av personuppgifter av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

1. Personuppgiftsansvarig:

Den registeransvarige för dina personuppgifter är Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (nedan: vi). Du kan kontakta oss på följande sätt:
- via post till: Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
- via e-post: invimed@invimed.pl
- per telefon: +48 500 900 888

2. Uppgiftsskyddsombud

Vi har utsett ett uppgiftsskyddsombud. Du kan kontakta denna person i alla frågor som rör behandling av personuppgifter och utövande av rättigheter i samband med behandling av personuppgifter. Du kan kontakta ombudet på följande sätt:

- via post till: Inspektor Ochrony Danych, Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa,
- via e-post: IOD@invimed.pl.

3. Syften med behandling av dina personuppgifter och rättsliga grunder för behandling

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att genomföra direkt marknadsföring av våra produkter och tjänster och – om du samtycker till det – produkter och tjänster av Medicover Polska. Inom ramen för marknadsföring kommer vi bland annat att skicka information om kampanjer och tävlingar och genomföra marknadsföringsundersökningar. Vi kommer att behandla dina personuppgifter baserat på ditt samtycke som du kan återkalla när som helst.

4. Lagringsperiod för dina personuppgifter

Vi kommer att lagra dina personuppgifter till dess att du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

5. Mottagare av dina personuppgifter

Vi kommer att överföra dina personuppgifter till våra leverantörer som anlitas av oss för att utföra tjänster i samband med behandling av personuppgifter, t.ex.:
- IT-tjänsteleverantörer,
- marknadsföringsbyråer.
Sådana enheter behandlar personuppgifter enligt avtal med oss och endast i enlighet med våra instruktioner.

6. Överföring av uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till mottagare som befinner sig i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7. Dina rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

Du har följande rättigheter i samband med behandling av personuppgifter:

a. rätt att återkalla ditt samtycke,
b. rätt att få tillgång till dina personuppgifter,
c. rätt att begära rättelse av dina personuppgifter,
d. rätt att begära att dina personuppgifter tas bort,
e. rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter,
f. rätt till dataportabilitet, dvs. rätt att få dina personuppgifter av oss i ett strukturerat och allmänt använt elektroniskt, maskinläsbart format. Du kan skicka dessa uppgifter till en annan registeransvarig eller begära att vi skickar dina uppgifter till en annan registeransvarig. Vi kommer dock att göra det bara när detta är tekniskt möjligt.

För att utöva dessa rättigheter, kontakta oss eller vårt uppgiftsskyddsombud (kontaktuppgifter finns i punkterna 1 och 2 ovan).

8. Rätt att återkalla samtycke

Behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke. I samband med detta har du rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter när som helst. Återkallande av samtycke påverkar inte lagenligheten av den behandling som utfördes baserat på ditt samtycke innan du återkallat det. Du kan återkalla ditt samtycke genom att ringa samtalscentralen på telefonnummer +48 500 900 888.

9. Rätt att lämna klagomål till en myndighet

Du har också rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet med ansvar för skydd av personuppgifter, dvs. Ordföranden för Myndigheten för Skydd av Personuppgifter.

10. Skyldighet att lämna uppgifter

Du lämnar dina personuppgifter frivilligt.

Varje gång jag tar på mig läkarrocken vet jag: I dag kommer vi att förändra någons liv till det bättre. Mycket bättre. Jag vill inte byta den känslan för allt i världen.
robert-gizler-invimed-wroclaw.jpgRobert Gizler, läkare, med.dr. chef för medicinska frågor

Kontakta oss redan i dag

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig. Du får svar inom en arbetsdag.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av egna produkter och tjänster, inklusive sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av produkter och tjänster av enheter i gruppen Grupa Medicover*, inklusive profilering/sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning mer...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning och så kallade automatiska uppringningssystem från Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa. Jag väljer nedanstående form av kontakt: mindre...
Elektroniska meddelanden (e-post, SMS/MMS)
Röstsamtal (telefonsamtal)

Kommunikationen är helt konfidentiell.

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig: Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med databehandlingen: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska / Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: Ditt samtycke / Mottagare av personuppgifter: enheter som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning / Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, rätt att få tillgång till personuppgifter, andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter.