Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Dorota Wickiewicz - GYNEKOLOG,OBSTETRIKER

Dorota
Wickiewicz
Med.dr., Fil.dr.

GYNEKOLOG
OBSTETRIKER

Erfarenhet

Utbildning

1996: Examen vid Medicinska universitet i Warszawa, medicinska fakulteten
2001: Specialisering inom obstetrik och gynekologi, första graden, Provinsialsjukhuset för specialistvård i Wrocław
2002 – 2006: Doktorandstudier vid avdelningen för gynekologi, 2:a fakulteten för gynekologi och obstetrik, Medicinska universitetet i Wrocław
2006: Doktorsexamen i gynekologi och immunologi (Avhandling: Interleukin 6, tumour necrosis factor alpha and interferon gamma in peritoneal fluid in relation to selected pathological conditions of ovaries)
2006: Specialisering inom obstetrik och gynekologi, andra graden, gynekologiska avdelningen, 2:a fakulteten för gynekologi och obstetrik, Universitetet i Wrocław

Erfarenhet och kliniskt arbete

Under perioden 2004-2011 arbetade Dorota på Corfamed Centrum för kvinnohälsa. Hon har även arbetat på det medicinska centret ”Mama i Ja”.

Dorota har arbetat för InviMed sedan 2007.

Medlemskap i vetenskapliga sällskap
PTG – Polska Gynekologiska Sällskapet
PTBR – Polska föreningen för fortplantningsbiologi

 

Jag arbetar på InviMed eftersom jag känner att vi gör skillnad. Vi hjälper till att skapa familjer!
Marta Czajkowska, receptionist

Kontakta oss redan i dag

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig. Du får svar inom en arbetsdag.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av egna produkter och tjänster, inklusive sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av produkter och tjänster av enheter i gruppen Grupa Medicover*, inklusive profilering/sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning mer...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning och så kallade automatiska uppringningssystem från Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa. Jag väljer nedanstående form av kontakt: mindre...
Elektroniska meddelanden (e-post, SMS/MMS)
Röstsamtal (telefonsamtal)

Kommunikationen är helt konfidentiell.

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig: Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med databehandlingen: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska / Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: Ditt samtycke / Mottagare av personuppgifter: enheter som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning / Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, rätt att få tillgång till personuppgifter, andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter.