Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Tomasz Dworniak - GYNEKOLOG,OBSTETRIKER

Tomasz
Dworniak
ST-läkare

GYNEKOLOG
OBSTETRIKER

Erfarenhet

Utbildning

1988-1994: Medicinska universitetet i Warszawa, medicinska fakulteten
1999: Specialisering inom obstetrik och gynekologi, första graden
2004: Specialisering inom obstetrik och gynekologi, andra graden

Erfarenhet och kliniskt arbete

Under perioden 1995-2004 arbetade Tomasz på kliniken för obstetrik och gynekologi vid Medicinska universitetet i Warszawa. Mellan 2001 och 2004 ingick han i ett team med fokus på behandling av infertilitet. Tomasz har dessutom arbetat på kliniker för infertilitetsbehandling i Österrike.

Sedan 2000 driver Tomasz en privat praktik inom gynekologi och ultraljudsundersökning. Han är anställd på InviMeds klinik i Warszawa sedan 2004.

Medlemskap i vetenskapliga sällskap

PTG – Polska Gynekologiska Sällskapet
ESHRE – Europeiska sällskapet för mänsklig reproduktion och embryologi

Jag arbetar med samordning och vägledning för våra patienter före, under och efter besöken på kliniken. För mig handlar det inte bara om jobb. Det handlar om att lära känna människor, få vänner, skratta tillsammans. Att dela glädje liksom mer allvarliga stunder – det handlar om att få vara med på en underbar resa mot föräldraskap.
Magdalena Czepkowska, samordnare för äggdonationer

Kontakta oss redan i dag

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig. Du får svar inom en arbetsdag.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av egna produkter och tjänster, inklusive sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av produkter och tjänster av enheter i gruppen Grupa Medicover*, inklusive profilering/sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning mer...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning och så kallade automatiska uppringningssystem från Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa. Jag väljer nedanstående form av kontakt: mindre...
Elektroniska meddelanden (e-post, SMS/MMS)
Röstsamtal (telefonsamtal)

Kommunikationen är helt konfidentiell.

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig: Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med databehandlingen: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska / Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: Ditt samtycke / Mottagare av personuppgifter: enheter som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning / Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, rätt att få tillgång till personuppgifter, andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter.