Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Rafał Kocyłowski - GYNEKOLOG,OBSTETRIKER

Rafał
Kocyłowski
Med.dr., fil.dr.

GYNEKOLOG
OBSTETRIKER

Erfarenhet

Utbildning

1996: Utexaminerades med hedersomnämnande från Karol Marcinkowskis medicinska universitet i Poznań
2005: Doktorsavhandling

Erfarenhet och kliniskt arbete

Rafałs huvudområden är obstetrik och prenatal diagnostik. Under sin tid som stipendiat i Kiel, Tyskland, initierade han ett forskningsprojekt som slutfördes 2008 med doktorsavhandlingen vid Christian-Albrechts Universitet under handledning av professor C.S. von Kaiserberg. Forskningen rörde nya biokemiska parametrar vid bedömning av fosteranorexi. 

För närvarande finslipar Rafałs sina färdigheter i de senaste metoderna för prenatal diagnostik och intrauterin behandling av foster som forskarassistent vid King’s College Hospital i London under handledning av professor Kypros H. Nicolaides, upphovsman till modern fostermedicin och grundare av Fetal Medicine Foundation (FMF) som utbildar utvalda specialister från hela världen.

Den avancerade teknik som används vid InviMeds laboratorier gör att jag kan utveckla min yrkeskapacitet fullt ut. Och på så sätt få de bästa resultaten i infertilitetsbehandlingar med hjälp av olika tekniker för assisterad befruktning.
ricardo-faundez.jpgRicardo Faúndez, läkare, med. dr. chef för embryologilaboratoriet

Kontakta oss redan i dag

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig. Du får svar inom en arbetsdag.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av egna produkter och tjänster, inklusive sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av produkter och tjänster av enheter i gruppen Grupa Medicover*, inklusive profilering/sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning mer...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning och så kallade automatiska uppringningssystem från Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa. Jag väljer nedanstående form av kontakt: mindre...
Elektroniska meddelanden (e-post, SMS/MMS)
Röstsamtal (telefonsamtal)

Kommunikationen är helt konfidentiell.

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig: Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med databehandlingen: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska / Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: Ditt samtycke / Mottagare av personuppgifter: enheter som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning / Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, rätt att få tillgång till personuppgifter, andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter.