Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Michał Małek - GYNEKOLOG,OBSTETRIKER

Michał
Małek
Med.dr.

GYNEKOLOG
OBSTETRIKER

Erfarenhet

Utbildning
1989 – 1995: Universitetet för medicinska vetenskaper i Poznań, medicinska fakulteten
1998: Specialisering inom obstetrik och gynekologi, första graden
2005: Specialisering inom obstetrik och gynekologi, andra graden

Erfarenhet och kliniskt arbete

Sedan 1990 har Michał arbetat på Jezyce Hälsocenter vid avdelningen för obstetrik och gynekologi på Francziszek Raszeja-sjukhuset i Poznań.

Han har gedigna kunskaper och erfarenheter inom områden som gynekologisk och obstetrisk kirurgi, ultraljud, mödravård och naturliga och kirurgiska förlossningar. 

Michał föreläser även vid Wielkopolska medicinska center.

Medlemskap i vetenskapliga sällskap
PTG – Polska Gynekologiska Sällskapet
Polska föreningen för perinatal medicin
Polska föreningen för onkologisk gynekologi

Den avancerade teknik som används vid InviMeds laboratorier gör att jag kan utveckla min yrkeskapacitet fullt ut. Och på så sätt få de bästa resultaten i infertilitetsbehandlingar med hjälp av olika tekniker för assisterad befruktning.
ricardo-faundez.jpgRicardo Faúndez, läkare, med. dr. chef för embryologilaboratoriet

Kontakta oss redan i dag

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig. Du får svar inom en arbetsdag.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av egna produkter och tjänster, inklusive sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av produkter och tjänster av enheter i gruppen Grupa Medicover*, inklusive profilering/sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning mer...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning och så kallade automatiska uppringningssystem från Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa. Jag väljer nedanstående form av kontakt: mindre...
Elektroniska meddelanden (e-post, SMS/MMS)
Röstsamtal (telefonsamtal)

Kommunikationen är helt konfidentiell.

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig: Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med databehandlingen: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska / Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: Ditt samtycke / Mottagare av personuppgifter: enheter som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning / Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, rätt att få tillgång till personuppgifter, andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter.