Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Łukasz Sroka - GYNEKOLOG,OBSTETRIKER

Łukasz
Sroka
Med.dr., Fil.dr.

GYNEKOLOG
OBSTETRIKER

Erfarenhet

Utbildning

1999: Utexaminerad med hedersomnämnande från Universitetet för medicinska vetenskaper i Poznań, medicinska fakulteten
2006: Doktorsavhandling (The application of multilayer perceptrons in the process of diagnosis of urinary incontinence in women)
2008: Specialisering inom obstetrik och gynekologi

Forskarutbildningsplats vid Ein Kerem Fertility Treatment Clinic, Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel.

Erfarenhet och kliniskt arbete

Mellan 1999 och 2013 arbetade Łukasz på kliniken för gynekologisk kirurgi vid Universitetet för medicinska vetenskaper på Poznańs gynekologisk-obstetriska sjukhus. 

Hans huvudområden är gynekologisk endokrinologi, fortplantningsmedicin och endoskopisk kirurgi.

Medlemskap i vetenskapliga sällskap

PTG – Polska Gynekologiska Sällskapet 

 

 

 

Jag har jobbat här länge. Men efter behandlingen, när man får höra att det har gått vägen. Och ser familjen med den lilla ... Det är fantastiskt. Varje gång.
lukasz-sroka-invimed-poznan.jpgŁukasz Sroka, läkare, med.dr.

Kontakta oss redan i dag

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig. Du får svar inom en arbetsdag.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av egna produkter och tjänster, inklusive sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av produkter och tjänster av enheter i gruppen Grupa Medicover*, inklusive profilering/sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning mer...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning och så kallade automatiska uppringningssystem från Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa. Jag väljer nedanstående form av kontakt: mindre...
Elektroniska meddelanden (e-post, SMS/MMS)
Röstsamtal (telefonsamtal)

Kommunikationen är helt konfidentiell.

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig: Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med databehandlingen: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska / Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: Ditt samtycke / Mottagare av personuppgifter: enheter som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning / Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, rätt att få tillgång till personuppgifter, andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter.