Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Mariusz Piątkowski - GYNEKOLOG,OBSTETRIKER

Mariusz
Piątkowski
Med. dr, Fil. dr

GYNEKOLOG
OBSTETRIKER

Erfarenhet

Dr n. med. Mariusz Piątkowski utexaminerades från Akademia Medyczna (Medicinska Akademin) i Gdańsk år 1996. År 2000 fick han sitt läkardiplom inom gynekologi. Han genomgick sin doktorandutbildning vid Akademia Medyczna (Medicinska Akademin) i Gdańsk på Kliniken för gynekologisk endokrinologi. Efter disputation om hans doktorsavhandling avseende onkologisk gynekologi med titeln; "Analys av förekomst av P53-gen mutation i livmoderhalscancer” fick han 2006 sin akademiska titel inom medicinsk vetenskap: doktor nauk medycznych (motsvarar: medicine doktor, ö.a.).  

År 2002-2008 var han anställd på ett av fertilitetscentrumen i Gdańsk. Idag arbetar han som adjunkt på Institutionen och Kliniken för gynekologi, onkologisk gynekologi och gynekologisk endokrinologi vid Gdański Uniwersytet Medyczny (Medicinska Universitetet i Gdańsk). 

Medlem i följande vetenskapliga föreningar:

Polska gynekologiska föreningen

Polska andrologiska föreningen

European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

American Society for Reproductive Medicine (ASRM)

Det är en fröjd att arbeta med ett team av proffs som jag kan lita på. Vad vi än behöver göra för att hjälpa patienten så vet jag att varje steg i processen genomförs med den omsorg och skicklighet som man kan vänta sig av de allra bästa läkarna och sköterskorna.
dorota-kuka-panasiuk-invimed-katowice.jpgDorota Kuka-Panasiuk, läkare, med.dr.

Kontakta oss redan i dag

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig. Du får svar inom en arbetsdag.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av egna produkter och tjänster, inklusive sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av produkter och tjänster av enheter i gruppen Grupa Medicover*, inklusive profilering/sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning mer...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning och så kallade automatiska uppringningssystem från Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa. Jag väljer nedanstående form av kontakt: mindre...
Elektroniska meddelanden (e-post, SMS/MMS)
Röstsamtal (telefonsamtal)

Kommunikationen är helt konfidentiell.

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig: Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med databehandlingen: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska / Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: Ditt samtycke / Mottagare av personuppgifter: enheter som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning / Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, rätt att få tillgång till personuppgifter, andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter.