Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Beata  Makowska - GYNEKOLOG,OBSTETRIKER

Beata
Makowska
Med.dr., Fil.dr.

GYNEKOLOG
OBSTETRIKER

Erfarenhet

Utbildning

1992: Examen, Medicinska akademin i Gdansk.
1997: Specialisering inom gynekologi och obstetrik, första graden
2001: Specialisering inom gynekologi och obstetrik, andra graden
2005: Doktorsexamen i medicin (Avhandling: The course of pregnancy and birth, in relation to the level of thyroid hormones tested during the first trimester of pregnancy)

Erfarenhet och kliniskt arbete

Mellan 1992 och 1999 arbetade Beata på avdelningen för gynekologi och obstetrik vid Wojciech Adalbert-sjukhuset. Därefter arbetade hon på avdelningen för obstetrik vid Medicinska universitetet i Gdansk. Beata har även arbetat inom primärvården.

Beatas huvudområden är ultraljudsdiagnostik under graviditet, genetisk testning och graviditeter med onormal utveckling vid avdelningen för obstetrik. Nu arbetar hon med behandling av infertilitet på InviMeds klinik i Gdynia.

Medlemskap i vetenskapliga sällskap
PTG – Polska Gynekologiska Sällskapet

Jag arbetar på InviMed eftersom jag känner att vi gör skillnad. Vi hjälper till att skapa familjer!
Marta Czajkowska, receptionist

Kontakta oss redan i dag

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig. Du får svar inom en arbetsdag.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av egna produkter och tjänster, inklusive sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av produkter och tjänster av enheter i gruppen Grupa Medicover*, inklusive profilering/sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning mer...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning och så kallade automatiska uppringningssystem från Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa. Jag väljer nedanstående form av kontakt: mindre...
Elektroniska meddelanden (e-post, SMS/MMS)
Röstsamtal (telefonsamtal)

Kommunikationen är helt konfidentiell.

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig: Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med databehandlingen: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska / Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: Ditt samtycke / Mottagare av personuppgifter: enheter som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning / Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, rätt att få tillgång till personuppgifter, andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter.