Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Andrzej Rogoza - ANDROLOG,GYNEKOLOG

Andrzej
Rogoza
Med.dr., Fil.dr.

ANDROLOG
GYNEKOLOG

Erfarenhet

Utbildning

1987: Examen från Medicinska universitetet i Warszawa, medicinska fakulteten
1991: Specialisering inom obstetrik och gynekologi, första graden
1995: Specialisering inom obstetrik och gynekologi, första graden
1997: Doktorsgrad i medicin (Avhandling: Changes in blood flow in the umbilical artery and the aorta of the foetus as a result of intrauterine intravascular transfusions performed in cases of serological conflict)

 

Erfarenhet och kliniskt arbete

Mellan 1988 och 2001 arbetade Andrzej på avdelningen för gynekologi och obstetrik vid Medicinska universitetet i Warszawa, där han även var biträdande professor. Han ingick i ett team med fokus på behandling av infertilitet under perioden 1999-2001.

Andrzej har arbetat som medicinsk chef för InviMed sedan 2002.

Medlemskap i vetenskapliga sällskap
PTG – Polska Gynekologiska Sällskapet
ESHRE – European Society of Human Reproduction and Embryology

Jag älskar att göra det här. Det jag är bra på. Och att samtidigt göra människor lyckliga, det är verkligen grädden på moset.
dr-n-med-beata-makowska-invimed-gdynia.jpgBeata Makowska, läkare, med.dr.

Kontakta oss redan i dag

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig. Du får svar inom en arbetsdag.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av egna produkter och tjänster, inklusive sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa för marknadsföring av produkter och tjänster av enheter i gruppen Grupa Medicover*, inklusive profilering/sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning mer...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning och så kallade automatiska uppringningssystem från Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa. Jag väljer nedanstående form av kontakt: mindre...
Elektroniska meddelanden (e-post, SMS/MMS)
Röstsamtal (telefonsamtal)

Kommunikationen är helt konfidentiell.

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig: Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Syften med databehandlingen: marknadsföring av egna produkter och tjänster, marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska / Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: Ditt samtycke / Mottagare av personuppgifter: enheter som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning / Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, rätt att få tillgång till personuppgifter, andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter.