Är du
nöjd
med våra
tjänster? Berätta!

Desirial Plus

Hyaluronsyra som ger intim komfort.

Pris för behandling inklusive läkarkonsultation – 2 400 PLN.

Behandlingen är återfuktande och lätt utfyllande. Ett speciellt vattenbindande preparat berikad med mannitol injekteras i de yttre blygdläpparna. Preparatet injekteras med en särskild kanyl med mycket liten diameter.

Behandlingen åtgärdar:

minskad elasticitet samt torrhet i slemhinnorna i underlivet

förlust av blygdläppar, ofta till följd av genetiska skäl eller efter klimakteriet
känsla av stramhet och sveda

otillräcklig hydratisering av vaginan
klåda och obehag

vulvovestibulit (smärta i yttre könsorgan)

 

Resultat av behandlingen:

Resultatet är omedelbart och effekten håller under ett till två år. Maximal behandlingseffekt fås inom två veckor från behandlingstillfället. Behandlingsområdet ökar 20-30 % i volym. Preparatet har berikats med mannitol – en antioxidant som skyddar hyaluronsyran ytterligare mot absorption och förlänger dess verkan.

Behandlingsförlopp:

De allra flesta patienterna upplever behandlingen som helt smärtfri. Bedövning sker lokalt med salva. Med hjälp av kanylen fördelar läkaren preparatet i huden. Preparatet används liksidigt i båda blygdläpparna.

Patientens individuella behov avgör hur många behandlingar som krävs. Efter behandlingen kan patienten återgå till sina dagliga rutiner. Under de första en till två veckorna bör patienten undvika tryck på de behandlade områdena. Därför bör man avstå från till exempel ridning och cykling.

Behandlingen föregås alltid av en läkarundersökning och samtal med läkare.

 

Den avancerade teknik som används vid InviMeds laboratorier gör att jag kan utveckla min yrkeskapacitet fullt ut. Och på så sätt få de bästa resultaten i infertilitetsbehandlingar med hjälp av olika tekniker för assisterad befruktning.
ricardo-faundez.jpgRicardo Faúndez, läkare, med. dr. chef för embryologilaboratoriet

Kontakta oss redan i dag

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig. Du får svar inom en arbetsdag.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Medi Partner Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warsaw för marknadsföring av egna produkter och tjänster, inklusive sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas mer...
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat behandlas av Medi Partner Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warsaw för marknadsföring av produkter och tjänster av enheter i gruppen Grupa Medicover*, inklusive profilering/sändning av marknadsföringsmaterial. mindre...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning mer...
Jag samtycker till att få reklam- och handelsinformation via teleterminalutrustning och så kallade automatiska uppringningssystem frånMedi Partner Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warsaw. Jag väljer nedanstående form av kontakt: mindre...
Elektroniska meddelanden (e-post, SMS/MMS)
Röstsamtal (telefonsamtal)

Kommunikationen är helt konfidentiell.

Grundläggande information om behandling av personuppgifter

Registeransvarig: Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa / Syften med databehandlingen: marknadsföring av egna produkter och tjänster [inbegripen profilering], marknadsföring av produkter och tjänster av Medicover Polska* [inbegripen profilering] / Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: Ditt samtycke / Mottagare av personuppgifter: Enheter som behandlar personuppgifter för Medi Partner Sp. z o.o.:s räkning / Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter: rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter;rätt att få tillgång till personuppgifter;andra rätter som nämns i detaljerad information om behandling av personuppgifter